zadanie nr 24

24. Podróż może być przyjemna - budowa wiat przystankowych w Jaworniku.


Lokalizacja

Jawornik, droga wojewódzka nr 955 w lokalizacji istniejących zatok przystankowych wykonanych przy budowie chodników. Lokalizacja zatok zaznaczona na poniższej mapie (zaznaczono punktami miejsca wybudowanych już zatok przystankowych).

Skrócony opis zadania

Zakup i montaż sześciu wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 955.

Opis zadania

Zakup i montaż sześciu wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 955. Przewiduje się zakup wiat przystankowych typu EOS-S oraz wykonanie podłoża betonowego o wymiarach 400 cm x 190 cm. Pięć wiat zostanie zamontowanych w wydzielonych miejscach przy istniejących zatokach na drodze wojewódzkiej 955. W przypadku szóstej wiaty na drodze wojewódzkiej 955 konieczne będzie dodatkowo wykonanie niewielkiego murku oporowego celem przygotowania miejsca o potrzebnych wymiarach pod zabudowę wiaty.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Potrzeba realizacji zadania jest od wielu lat podnoszona przez mieszkańców Jawornika. Osoby korzystające z istniejących przystanków skarżą się na brak możliwości schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w czasie oczekiwania na środki komunikacji zbiorowej. Istnieje również potrzeba zapewnienia miejsca siedzącego zwłaszcza dla osób starszych i chorych. Wykonanie wiat o odpowiednim standardzie wychodzi na przeciw potrzebom sygnalizowanym przez mieszkańców i podniesie komfort podróżowania. Realizacja zadania sprawi, że Jawornik będzie miejscem bardziej przyjaznym do zamieszkania i pracy dla jego mieszkańców i osób przyjezdnych.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Jawornika oraz przyjezdni goście niezależnie od płci i wieku. Szacuje się, że z wykonanych wiat przystankowych może korzystać nawet kilkaset osób każdego dnia.
W celu wykonania wiat posiadamy wstępną zgodę administratora drogi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wiata przystankowa EOS-S - 6 kpl x 4.940,00 zł brutto29 640 zł
2podłoże pod wiatę przystankową - 6 kpl x 1.200,00 zł brutto7 200 zł
3murek oporowy w ramach przygotowania podłoża pod wiatę - lokalizacja nr 3 licząc od strony DK73 160 zł
Łącznie: 40 000 zł