Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta i Gminy Myślenice, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

Propozycje zadań może składać każdy zameldowany mieszkaniec okręgu/sołectwa, którego dotyczy zadanie, który w dniu składania wniosku ukończył 16 lat

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własną propozycję.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 987 122 złotych!

Kiedy jest głosowanie?

Głosowanie na zadania do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się w dniach od 16 do 24 września 2021 r. Nie przegap go! Zagłosuj i zdecyduj na co wydać 987 122 złotych!

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy zameldowany mieszkaniec Gminy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Jak zagłosować?

Głosować można w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie budżetu. Możesz oddać w sumie 2 głosy: jeden głos na zadanie zgłoszone z danego okręgu/sołectwa oraz jeden głos na zadanie ogólnomiejskie. Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie!

Zobacz jak zagłosować

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę
Mapa z podziałem kwot w gminie

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 24.03.2021

Zgłaszanie propozycji zadań
do Budżetu Obywatelskiego

Od 14.05.2021
do 27.05.2021

Weryfikacja zadań
(projektów)

Od 01.06.2021
do 31.08.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 03.09.2021

Głosowanie

Od 16.09.2021
do 24.09.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 30.09.2021

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski