Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jaworniku w nowoczesny sprzęt informatyczny.

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

„Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku w Osieczanach”

Okręg/sołectwo: Osieczany

Koszt: 39 460 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczeństwo i sport - wspólny projekt OSP i Orła!

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt: 172 150 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Montaż ławek na terenie przyległym do boiska sportowego LKS Staw Polanka.

Okręg/sołectwo: Polanka

Koszt: 23 700 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Wymiana ogrodzenia na stadionie LKS Sęp Droginia od strony drogi głównej .

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 25 600 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Krzyszkowice

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

"Zakup pomieszczenia - kontenera biurowego"

Okręg/sołectwo: Zasań

Koszt: 24 935 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Montaż monitoringu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Łękach

Okręg/sołectwo: Łęki

Koszt: 23 595 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja ogrzewania i instalacji na piętrze strażnicy OSP w Bysina

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt: 27 980 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Ogólnodostępny defibrylator AED przy OSP w Bęczarce + szkolenia z obsługi oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt.

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt: 22 061,12 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Wymiana podłogi w Przedszkolu Samorządowym w Jasienicy

Okręg/sołectwo: Jasienica

Koszt: 33 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Bo liczy się dobro dzieci

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 47 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie lokalu Koła Gospodyń Wiejskich Michalinki w Zawadzie

Okręg/sołectwo: Zawada

Koszt: 26 453 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Integracja i wypoczynek

Okręg/sołectwo: Bulina

Koszt: 12 655 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zaprośmy " Żwirka" na drogę 941- w czystych butach do Centrum Głogoczowa

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny STRAŻAK = poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Myślenic.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Razem dla Poręby! Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie w kamerę termowizyjną i lampę stojącą led oraz prace remontowe i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie.

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 23 420 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Ogólnodostępny defibrylator AED oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt do ratownictwa.

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Szacunkowy koszt: 48 020 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Inwestując w Dzieci - Inwestujesz w Siebie - etap II

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Szacunkowy koszt: 174 150 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Orzeł Park - Rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Szacunkowy koszt: 174 150 zł

Etap realizacji: w przetargu

 22'Skrócona nazwa edycji

Wiata przystankowa 1 szt z montażem

Okręg/sołectwo: Borzęta

Szacunkowy koszt: 10 020 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie przedszkola w Zasani

Okręg/sołectwo: Zasań

Szacunkowy koszt: 24 305 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie sali fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Okręg/sołectwo: Zawada

Szacunkowy koszt: 26 912,40 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup dwóch namiotów imprezowych z oświetleniem, oraz stoły i ławki z oparciem. Progi zwalniające ze znakami na Przymiarku - Borzęta, droga - działka oznaczona jako nr 31

Okręg/sołectwo: Borzęta

Szacunkowy koszt: 24 300 zł

Etap realizacji: w realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie poboczy w Polance

Okręg/sołectwo: Polanka

Szacunkowy koszt: 23 450 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Adaptacja pomieszczenia na jadalnię dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bysinie wraz z doposażeniem kuchni.

Okręg/sołectwo: Bysina

Szacunkowy koszt: 28 120 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doświetlenie wsi Osieczany

Okręg/sołectwo: Osieczany

Szacunkowy koszt: 39 360 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Integracja i wypoczynek

Okręg/sołectwo: Bulina

Szacunkowy koszt: 12 085 zł

Etap realizacji: w realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Wsparcie działań SP w Porębie.

Okręg/sołectwo: Poręba

Szacunkowy koszt: 23 760 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

NOWE KOMPUTERY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Okręg/sołectwo: Jasienica

Szacunkowy koszt: 34 080 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup kosiarki dla LKS Sęp Droginia

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Nowy sprzęt do pielęgnacji murawy Sępa Droginia Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego wkroczyła w fazie realizacji, a jednym z projektów wybranych przez mieszkańców w ubiegłym roku był zakup traktorka do utrzymywania terenów zielonych, aeratora oraz kosy spalinowej dla klubu sportowego LKS Sęp Droginia. Mieszkańcy Drogini wybrali ten projekt w głosowaniu, a jak podkreśla Aleksander Horab, prezes klubu i inicjator projektu - Obiekt LKS "Sęp" Dorginia jest wizytówką miejscowości, a by obiekty mogły być starannie utrzymywane i murawa odpowiednio przygotowana do treningów i meczów, niezbędne było zastąpienie wysłużonego już sprzętu nowymi maszynami. Bez urządzeń do utrzymywania murawy, klub miałby duży problem, by zadbać o boisko dla zawodników trenujących w klubie, a także m.in. drużyn Respektu Myślenice, które korzystają z tego obiektu. W oficjalnym przekazaniu sprzętu zakupionego w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice na potrzeby klubu Sęp Droginia wzięli udział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z sekretarzem Gminy Myślenice Robertem Pitalą oraz zastępcą naczelnika Wydziału Inwestycji Tomaszem Sólnicą. W ramach Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2022, zostały zakupione dla Ludowego Klubu Sportowego Sęp Droginia: traktorek do utrzymywania terenów zielonych – STIGA Estate 9102, aerator – walec oraz kosa spalinowa Cedrus 520X. Koszt realizacji zadania wyniósł 25 tysięcy złotych, a sprzęt w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, dostarczyła lokalna firma MLECZEK Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Sobieskiego 40 g.
 22'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łękach - klimatyzacja, krzesła

Okręg/sołectwo: Łęki

Szacunkowy koszt: 23 205 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 22'Skrócona nazwa edycji

Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Szacunkowy koszt: 34 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie kuchni w budynku OSP w Bęczarce - piec konwekcyjno - parowy

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Szacunkowy koszt: 22 400 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup dwóch namiotów imprezowych 8mx10m wraz z wyposażeniem (stoły i ławy) oraz zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 50 296,10 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Namioty, ławostoły i sprzęt sportowy – w Krzyszkowicach zrealizowano projekt z BO! W ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Krzyszkowic zdecydowali o realizacji projektu polegającym na zakupie dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem w ławostoły, a także zakupie dwóch nowych wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekcie LKS Hejnał Krzyszkowice. Boksy rezerwowych i piłki dla Hejnału Krzyszkowice W ramach dostępnych środków burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zdecydował o przeznaczeniu różnicy na zakup piłek treningowych oraz meczowych dla piłkarzy trenujących w Hejnale Krzyszkowice. Zarówno wiaty stadionowe jak i 20 piłek treningowych i 3 piłki meczowe dostarczyła firma SPORTPLUS.PL Sp. z.o.o., z siedzibą w Myślenicach, ul. J. Słowackiego 75 A, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Gminę Myślenice zamówieniu publicznym. Oficjalnego odbioru w obecności wiceprezesa Hejnału Krzyszkowice Mateusza Grabowskiego dokonali burmistrz Jarosław Szlachetka, sekretarz Gminy Myślenice Robert Pitala, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Tomasz Sólnica oraz inicjator projektu, sołtys Krzyszkowic Władysław Dyduła. Przy okazji przekazano piłki, które posłużą rozwojowi lokalnych talentów futbolowych. Koszt zakupu boksów dla zawodników rezerwowych wyniósł 11 906,40 zł, natomiast zakup piłek pokryła kwota 3093,60 zł. Namioty i ławostoły na lokalne wydarzenia Drugą część krzyszkowickiego projektu składanego przez Władysława Dydułę stanowiły namioty eventowe. Namioty zostały już wykorzystane między innymi podczas pikniku organizowanego w Krzyszkowicach. Na wyposażeniu namiotów znajduje się również 18 kompletów stołów i ław. Całkowity koszt zakupu dwóch namiotów wyniósł łącznie 23 985,00 zł, natomiast ławostoły kosztowały 9 311,10 zł. - Zakup dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem pozwoli na organizowanie różnego rodzaju wydarzeń oraz imprez kulturalnych niezależnie od pogody takich jak dożynki, pikniki, festyny - argumentował we wniosku składanego projektu sołtys Krzyszkowic Władysław Dyduła.
 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt: 226 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Dokończono ogólnodostępne boisko do piłki nożnej Orła Myślenice W kwietniu przekazano plac budowy, a z końcem maja oficjalnie odebrano i oddano do użytku ogólnodostępne boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, które powstało w kompleksie sportowym Orła Myślenice. To realizacja projektu z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Odbiór prac z udziałem przedstawiciela wykonawcy oraz inspektora nadzoru odbył się w obecności burmistrza Jarosława Szlachetki, prezesa zarządu Orła Myślenice Edwarda Łapy, a także naczelnik Wydziału Inwestycji UMiG Agnieszki Światowiec wraz z Tomaszem Sólnicą oraz Arturem Góralikiem, którzy nadzorowali przebieg prac z ramienia urzędu. - To kolejna inwestycja, która posłuży rozwoju lokalnych talentów piłkarskich nie tylko z klubu Orzeł Myślenice, ale również całej okolicy. Gratuluję klubowi z Dolnego Przedmieścia działania w kierunku rozwoju swojej bazy i cieszę się, że nasza baza sportowo-turystyczna wciąż się powiększa. Niedawno do realizacji zleciłem projekt rozbudowy skateparku oraz budowę pumpracka na Zarabiu, których montaż finansowy zapewnią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie Orła Myślenice ma obecnie wymiary 60 na 40 metrów. Projekt dokończenia boiska w Budżecie Obywatelskim zdecydowanie wygrał głosowanie w myślenickim Okręgu nr 2. Wartość całej inwestycji opiewała na kwotę 226 800 zł, przy czym 158 121,00 zł pokryły środki z Budżetu Obywatelskiego, a pozostałą część środki z miejskiego budżetu.
 20'Skrócona nazwa edycji

Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w OSP Jawornik oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.

Okręg/sołectwo: Jawornik

Koszt: 43 820 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Nowa świetlica w OSP Jawornik wyposażona z Budżetu Obywatelskiego Mieszkańcy Jawornika w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice wybrali zadanie polegające na stworzeniu świetlicy dla dzieci i młodzieży w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców. - Wyposażenie świetlicy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zakup sprzętu dla jednostki OSP celem przeprowadzania szkoleń i zajęć profilaktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz sytuacji kryzysowych tj. pożar, powódź, wypadek komunikacyjny – czytamy w skróconym opisie składanego zadania. W ubiegły weekend odbyło się oficjalne przekazanie nowego wyposażenia przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę. - Jednostka OSP Jawornik dysponuje dwoma pomieszczeniami, które zostały zaadaptowane na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży z MDP oraz Izbę Pamięci, która po niewielkim doposażeniu stanowi salę konferencyjno-szkoleniową dla całej społeczności Jawornika. Nowy sprzęt komputerowy pozwoli na organizację zajęć edukacyjnych na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przełamywania barier dotyczących działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez druhów OSP Jawornik. Nowa świetlica będzie umożliwi rozwój edukacyjny druhów naszej jednostki, a także pozwoli na walkę z wykluczeniem społecznym, wyrównując szanse i dostępność do nowoczesnego sprzętu – mówi Jarosław Norek, prezes OSP Jawornik. Część pozyskanych środków będzie wykorzystana na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć plenerowych, które pozwolą na praktyczne szkolenie dzieci, młodzieży i mieszkańców z zakresu pomocy przedmedycznej oraz różnego rodzaju zagrożeń miejscowych tj. pożar, powóź czy wypadek komunikacyjny. W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono kilka zestawów komputerowych wraz ze stolikami i wyposażeniem meblowym, telewizor 65-calowy, manekiny szkoleniowe wraz z wyposażeniem edukacyjnym do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, sfinansowało sprzęt strażacki jak na przykład prądownice, rozdzielacz i węże strażackie. Projekt zakładał także zakup zewnętrznego namiotu piknikowego.
 20'Skrócona nazwa edycji

Strefa czasu wolnego

Okręg/sołectwo: Bysina

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Budżet Obywatelski: Strefa czasu wolnego w Bysinie Gmina Myślenice zrealizowała kolejne zadanie z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wyposażona w nowe nasadzenia, chodnik oraz ławki została strefa czasu wolnego w centrum sołectwa Bysina. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 tysięcy złotych. W piątek 24 lipca burmistrz Jarosław Szlachetka spotkał się z inicjatorami zadania „Strefa czasu wolnego” w Bysinie i oficjalnie oddał do użytku inwestycję. Na działce gminnej w sąsiedztwie kościoła w Bysinie powstał nowy chodnik, nasadzono krzewy i drzewa, a także zamontowano ławki na placu zabaw, siłowni plenerowej oraz w altanie. - Nasz projekt strefa czasu wolnego ma sprawić, aby to miejsce stało się centrum spotkań całej społeczności wiejskiej. Do tej pory było to miejsce, w którym mogły bawić się tylko dzieci. Ewidentnie brakuje miejsca dla ich rodziców, czy osób starszych. Chcemy poprawić estetykę placu po przez urządzenie miłego dla oka miejsca sadząc drzewa i krzewy. Mamy nadzieje, że będzie to miejsce spotkań wielopokoleniowych, dlatego montaż ławek, wykonanie chodnika oraz uporządkowanie terenu pozwoliło na podniesienie atrakcyjności tego miejsca – mówi Katarzyna Czepiel, sołtys Bysiny oraz inicjator projektu z Budżetu Obywatelskiego.
 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Koszt: 45 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Wybrukowano alejkę na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach Zakończono prace i oddano do użytku kolejne zadanie wybrane przez mieszkańców Gminy Myślenice w ubiegłorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Projekt wybrany przez mieszkańców Krzyszkowic polegał na wykonaniu kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza komunalnego w tej miejscowości. Całkowity koszt prac budowlanych na cmentarzu w Krzyszkowicach wyniósł 45 500 zł, oprócz zakresu prac określonych projektem zadania z Budżetu Obywatelskiego, wykonawca robót – firma BARBUD z Krzyszkowic – wykonał dodatkowo odwodnienie. - Dotychczas zarówno na górnej, jak i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach brakowało utwardzonego przejścia, a nierówny i grząski teren utrudniał poruszanie się zwłaszcza osobom starszym. W ramach zadania oprócz alejek wybrukowane zostało także otoczenie ołtarza polowego na cmentarzu. Cieszę się, że udało się zrealizować ten projekt bo od dłuższego czasu mieszkańcy prosili o rozwiązanie tego problemu. Dziękuję wszystkim mieszkańcom którzy oddali głos na to zadanie, radnemu Andrzejowi Grzybkowi współautorowi zadania za pomoc, a burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce za szybką i sprawną realizację – mówi Robert Pitala, sekretarz Gminy i autor zadania. W Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice na projekt składany przez Roberta Pitalę i Andrzeja Grzybka pod nazwą „Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach” głos oddało 389 mieszkańców, wygrywając rywalizację w tym sołectwie ze zdecydowaną przewagą.
 20'Skrócona nazwa edycji

"Inwestując w Dzieci - Inwestujesz w Siebie"

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Szacunkowy koszt: 158 121 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Koszt: 37 736,40 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Budżet Obywatelski: Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Skalnika W ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice mieszkańcy Trzemeśni wybrali w głosowaniu zadanie polegające na montażu piłkochwytów na boisku treningowym Skalnika. Zadanie zostało już zrealizowane, dzięki czemu piłkarze Skalnika Trzemeśnia mają lepsze warunki do treningów. - Projekt zakładał budowę piłkochwytów z trzech stron boiska, natomiast docelowo chcielibyśmy wykonać także piłkochwyt za bramką od strony zachodniej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Trzemeśni, którzy poparli projekt naszego klubu w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego i cieszymy się, że Gmina Myślenice zrealizowała tę inwestycję. To duże wsparcie dla zawodników naszego klubu – mówi Andrzej Słoboda, prezes klubu sportowego Skalnik Trzemeśnia. Z trzech stron boiska zamontowano stalowe słupy, a także rozciągnięto siatkę ochronną, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa zawodników grających w piłkę nożną na boisku treningowym, a także zwiększa płynność w grze poprzez zatrzymywanie piłek wypadających poza obręb obiektu. Montaż słupów stalowych w stopie fundamentowej wraz z rozciągnięciem siatki na długości 165 metrów kosztował łącznie 37 736,40 zł. Inwestycję wykonała firma MTB Group, producent sprzętu sportowego z Myślenic.
 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach.

Koszt: 115 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie poboczy przy drodze gminnej w Polance.

Okręg/sołectwo: Polanka

Szacunkowy koszt: 20 200 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Integracja, wypoczynek, zabawa

Okręg/sołectwo: Bulina

Szacunkowy koszt: 15 966 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie nad kościół

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Traktorek - kosiarka wraz z osprzętem do pielęgnacji boiska sportowego dla klubu Sokół Borzęta

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt: 26 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Sokół Borzęta z nowym traktorkiem zakupionym z Budżetu Obywatelskiego Trwa realizacja kolejnych zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, a projektem wybranym przez mieszkańców miejscowości Borzęta był zakup wyposażenia do pielęgnacji murawy lokalnego klubu. Burmistrz Jarosław Szlachetka oficjalnie przekazał przedstawicielom klubu LKS Sokół Borzęta nowy traktorek, kosę spalinową, przyczepkę do trawy oraz aerator. - Do klubu sportowego Sokół Borzęta trafiło wyposażenie o łącznej wartości 26 tysięcy złotych z Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice realizowanego w roku 2020. Mam nadzieję, że sprzęt do pielęgnacji murawy będzie służył klubowi w rozwoju sportowych talentów z Borzęty oraz okolic – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. W oficjalnym przekazaniu sprzętu wzięli udział prezes LKS Sokół Borzęta Andrzej Pilch, a także Stanisław Cichoń. W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono nowy traktorek do utrzymania terenów zielonych John Deere x350R, przyczepkę nad trawę o pojemności 600 litrów, wykaszarkę spalinową Husqvarna, a także aerator do traktorka, czyli walec z kolcami służący do napowietrzania murawy.
 20'Skrócona nazwa edycji

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach - przeciw wykluczeniu cyfrowemu na Chełmie.

Okręg/sołectwo: Chełm

Szacunkowy koszt: 17 568 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Sala Teatralna Domu Katolickiego z nowym wyposażeniem z Budżetu Obywatelskiego Zrealizowano kolejne zadanie z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice, które polegało na zakupie i modernizacji infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń. W piątek 9 lipca burmistrz Jarosław Szlachetka oficjalnie przekazał wyposażenie sprzętowe na ręce księdza proboszcza Zdzisława Balona, gdyż to Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest administratorem Sali Teatralnej. W ubiegłorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego projekt Grupy Misterium uzyskał 1202 głosy mieszkańców Gminy Myślenice, co pozwoliło zająć drugie miejsce wśród zadań ogólnomiejskich i zostało przeznaczone do realizacji w bieżącym roku. - Sala Domu Katolickiego to miejsce, w którym widzowie, mogą oderwać się od codzienności uczestnicząc w spektaklach Grupy Misterium i innych wydarzeniach kulturalnych. Pragniemy doskonalić i unowocześniać to miejsce – czytamy w opisie projektu składanego przez Grupę Misterium. Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia, a także elementów oświetlenia scenicznego i monitoringu. Doposażono również zaplecze sceny, a całkowity koszt projektu wyniósł 50 tysięcy złotych. - Poprzez zakup i modernizację infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń kulturalnych mieliśmy na myśli wymianę zużytych przez wieloletnie użytkowanie elementów oświetlenia, montaż profesjonalnego nagłośnienia scenicznego, elementów multimedialnych oraz monitoringu scenicznego. Ten sprzęt stworzy nam lepsze warunki i poprawi jakość prezentacji artystycznych. Grupa Misterium zrzesza aktorów amatorów z całej Gminy Myślenice, a nasze spektakle docierają do kilkutysięcznej widowni. Ponadto w Sali Teatralnej Domu Katolickiego odbywa się szereg innych wydarzeń przy współpracy z lokalnymi organizacjami, czy stowarzyszeniami – mówi Paweł Matusiak, jeden z inicjatorów projektu Grupy Misterium.
 20'Skrócona nazwa edycji

Myślenicki Hamak Miejski - hamakownie plenerowe w parku / na placu zabaw na osiedlu / przy kortach tenisowych i skateparku / na terenie przy Domu Ludowym

Koszt: 35 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Renowacja dachu Kapliczki św. Anny w Jasienicy

Okręg/sołectwo: Jasienica

Szacunkowy koszt: 30 906 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw

Okręg/sołectwo: Zawada

Szacunkowy koszt: 23 076 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie monitoringu Kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka jako całości w sołectwie Poręba

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 21 251 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Monitoring w Porębie już działa! Dzięki głosom mieszkańcom w Budżecie Obywatelskim w miejscowości Poręba został zainstalowany monitoring. Zadanie polegało na montażu dziesięciu kamer w centrum miejscowości, między innymi przy strażnicy OSP, Kaplicy oraz Szkole Podstawowej. - Punkty monitoringu zainstalowano na słupach oraz na budynkach. Pozwalają lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a także zachowanie porządku w Porębie. Widzimy już pierwsze efekty zamontowanych kamer przede wszystkim pod względem utrzymania czystości wokół naszego Domu Strażaka. System monitoringu jest zainstalowany w remizie, natomiast osoby obsługujące kamery mogą podglądać obraz w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej w swoim telefonie. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na ten projekt w Budżecie Obywatelskim, a Gminie Myślenice za realizację tego projektu – mówi Agnieszka Motyka, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie. Autorem zadania był Tadeusz Szydlak, sfinansowano je w oparciu o Budżet Obywatelski Gminy Myślenice. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21 251,00 zł. Podczas oficjalnego przekazania zrealizowanego projektu z Budżetu Obywatelskiego przez burmistrza Jarosława Szlachetkę obecni byli prezes OSP Agnieszka Motyka, druh Łukasz Słowik oraz sołtys Poręby Rafał Zelek.
 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem w stoły i ławy w pobliżu boiska

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Szacunkowy koszt: 19 980 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie dróg lokalnych w miejscowości Zasań

Okręg/sołectwo: Zasań

Szacunkowy koszt: 15 408 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw w Osieczanach

Okręg/sołectwo: Osieczany

Szacunkowy koszt: 35 046 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wymiana krzesełek na trybunie LKS "Sęp" Droginia i montaż zegara z tablicą wyników

Okręg/sołectwo: Droginia

Koszt: 22 464 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Wymiana krzesełek na trybunie i montaż zegara na obiekcie Sępa Droginia Mieszkańcy Drogini w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego wybrali w głosowaniu zadanie, które pozwoliło na wymianę części krzesełek na trybunie, montaż elektronicznej tablicy świetlnej z wynikiem meczu i zegarem oraz zainstalowanie stadionowego nagłośnienia na obiekcie LKS Sęp Droginia. - Część krzesełek była zniszczona i popękana, a pozyskane środki finansowe pozwoliły nam na uzupełnienie i odświeżenie trybuny. Nasz zespół w ubiegłym sezonie wywalczył awans do A klasy i cieszymy się, że infrastruktura na naszym obiekcie się poprawia. Tablica wyników spisuje się znakomicie i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zamontować ją na nowym budynku klubowym – mówi Aleksander Horab, prezes Sępa Droginia. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 22 464 zł, a wykonawcą była myślenicka firma MTB-Group. W głosowaniu do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego w Drogini znalazły się trzy zadania. Projekt Sępa Droginia wyprzedził zadania pod nazwą „Doposażenie OSP Droginia” oraz „Gry podwórkowe i korytarzowe w ZPO w Drogini”.
 20'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja działki gminnej nr. ew. 319 w Łękach - WITACZ wraz z elementami małej architektury

Okręg/sołectwo: Łęki

Szacunkowy koszt: 14 580 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Witacz w Łękach! Kolejne zadanie z ubiegłorocznej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego doczekało się realizacji. Tym razem jest to tzw. witacz z elementami małej architektury, który stanął na działce przy Świetlicy Wiejskiej w Łękach. To zadanie sołeckie uzyskało 129 głosów mieszkańców. Wnioskodawcami są: Pani Ewa Rajca oraz radny Stanisław Topa. Celem tego zadania jest polepszenie wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie nieruchomości oraz zwiększenie identyfikacji sołectwa w oczach mieszkańców oraz turystów.
 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez wymianę regałów i szaf

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Zakup klimatyzacji do budynku OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Szacunkowy koszt: 16 485 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa alejki rowerowej - do odpoczynku zabawy oraz nauki jazdy na rowerze.

Okręg/sołectwo: Droginia

Szacunkowy koszt: 18 450 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W porozumieniu z autorem z uwagi na wielokrotne przekroczenie dostępnych środków na realizację zadania, zmieniono zakres przygotowując projekt zagospodarowania przedmiotowej działki pod tereny rekreacyjne.
 19'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie na spotkania integracyjne

Okręg/sołectwo: Bulina

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Zestaw piknikowo-dożynkowy

Okręg/sołectwo: Bysina

Szacunkowy koszt: 20 675 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw w Polance

Okręg/sołectwo: Polanka

Szacunkowy koszt: 16 755 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Szkoła na piątkę.

Okręg/sołectwo: Poręba

Szacunkowy koszt: 17 985 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie

Okręg/sołectwo: Borzęta

Szacunkowy koszt: 25 160 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Koszt: 131 595 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Nowe wyposażenie Domu Ludowego na Górnym Przedmieściu „Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście” – na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pod taką nazwą, Gmina Myślenice przeznaczyła 131 595 zł. W ramach projektu doposażono kuchnię i salę w niezbędny sprzęt gastronomiczny, a także między innymi podjazd dla osób niepełnosprawnych. W symbolicznym oddaniu zrealizowanego zadania do użytku wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu Piotr Szewczyk, a także przedstawicielki Koła Gospodyń z Górnego Przedmieścia, będące inicjatorami projektu. - Niezmiernie się cieszę, że ostatnio tak dużo dzieje się na Górnym Przedmieściu. Środki w kwocie ponad 131 tys. zł z Budżetu Obywatelskiego zostały w pełni zadysponowane na niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz wyposażenie budynku Domu Ludowego. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki montażowi podjazdu dla wózków inwalidzkich, nowe oblicze zyskała sala bankietowa, a sprzęt nagłaśniający będzie służył przy realizacji wszystkich wydarzeń. Pozostało tylko czekać na zielone światło, by móc zorganizować biesiadę z prawdziwego zdarzenia! Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos w Budżecie Obywatelskim na nasze zadanie, a Gminie Myślenice we współpracy z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu za jego realizację – mówi Barbara Bylica, jedna z autorów zadania. W ramach realizacji zadania zakupiono między innymi dwie kuchenki gazowe, serwis obiadowy, obrusy, komplet noży, szafy magazynowe, stoły przyścienne, dwie szafy chłodnicze, wózek kelnerski, ale również wykonano prace polegające na renowacji drewnianej podłogi, położeniu wykładzin, wykonano dekorację okienną, zamontowano karnisze, rolety oraz zainstalowano nagłośnienie estradowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego we współpracy Gminy Myślenice z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, który administruje obiektem Domu Ludowego wykonano montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z modernizacją części instalacji.
 19'Skrócona nazwa edycji

Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach

Okręg/sołectwo: Chełm

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy

Okręg/sołectwo: Jasienica

Szacunkowy koszt: 25 485 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Szacunkowy koszt: 36 675 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Dzieci są najważniejsze! - zakup i montaż podłoża syntetycznego

Szacunkowy koszt: 96 020 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Osieczanach

Okręg/sołectwo: Osieczany

Szacunkowy koszt: 27 915 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt Termowizyjny i Noktowizor

Koszt: 126 578 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni

Okręg/sołectwo: Łęki

Szacunkowy koszt: 11 505 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw w Zawadzie

Okręg/sołectwo: Zawada

Szacunkowy koszt: 17 925 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Szacunkowy koszt: 34 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana i grillowisko

Okręg/sołectwo: Zasań

Szacunkowy koszt: 12 565 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej.

Okręg/sołectwo: Krzyszkowice

Szacunkowy koszt: 36 100 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa!

Okręg/sołectwo: Bęczarka

Koszt: 16 485 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów.

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Szacunkowy koszt: 93 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie.

Okręg/sołectwo: Poręba

Koszt: 17 982 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance.

Okręg/sołectwo: Polanka

Szacunkowy koszt: 16 560 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku

Okręg/sołectwo: Okręg 1

Szacunkowy koszt: 131 595 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie

Okręg/sołectwo: Borzęta

Szacunkowy koszt: 10 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakladu rehabilitacji

Okręg/sołectwo: Trzemeśnia

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Nagłośnienie dla Teatru „Gwiezdne Szyszki” z Borzęty

Okręg/sołectwo: Borzęta

Koszt: 12 230 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej - zagłosuj i graj z nami cały rok

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt: 131 595 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Boisko piłkarskie do gry Funinho

Okręg/sołectwo: Okręg 2

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi –budowa altany

Okręg/sołectwo: Bysina

Szacunkowy koszt: 20 670 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku.

Okręg/sołectwo: Jawornik

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie na spotkania kulinarne.

Okręg/sołectwo: Bulina

Koszt: 9 850 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołow konferencyjnych.

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Koszt: 8 400 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych

Okręg/sołectwo: Osieczany

Koszt: 27 915 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem

Okręg/sołectwo: Droginia

Szacunkowy koszt: 18 450 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru

Okręg/sołectwo: Jasienica

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 18'Skrócona nazwa edycji

Stroje ludowe, suknie wizytowe, czapki na potrzeby mieszkańców Zawady

Okręg/sołectwo: Zawada

Szacunkowy koszt: 17 700 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Mini Plac Zabaw w Łękach

Okręg/sołectwo: Łęki

Szacunkowy koszt: 11 505 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Odgrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej

Okręg/sołectwo: Zasań

Koszt: 12 565 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie

Okręg/sołectwo: Głogoczów

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm

Okręg/sołectwo: Chełm

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt