zadanie nr 11

11. Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta.


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane w sześciu punktach miasta. (numery działek)
- plac przy Domu Ludowym na Górnym Przedmieściu (34/2)
- okolice boiska przy ulicy Solidarności 6 (659/226) (po prawej stronie od wejścia)
- Plac zabaw przy ulicy Pardyaka (658)
- okolice Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach (1408)
- Park Jordana (1083)
- okolice Stadionu K.S. Orzeł Myślenice (plac zabaw) (1780)

Skrócony opis zadania

Siłownie zewnętrzne bliżej każdego z nas. Rozmieszczenie ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w sześciu punktach miasta. Łatwiejszy dostęp do urządzeń dla mieszkańców. Możliwość korzystania o każdej porze dnia i nocy. Dodatkowo urządzenia dla niepełnosprawnych.

Opis zadania

Projekt dotyczy stworzenia ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w sześciu punktach miasta.
Przewiduje on w pierwszej kolejności odpowiednie przygotowanie terenu.

Górne Przedmieście: twister/stepper,prasa ręczna/nożna, przywodziciel/wahadło, + przygotowanie terenu
Solidarności:twister/prasa nożna,prasa ręczna, stepper, stojak na rower, + przygotowanie terenu
Pardyaka:twister potrójny, prasa ręczna/nożna, poręcz/ławka prosta, + przygotowanie terenu
Park Jordana:twister potrójny, stepper/prasa ręczna, przywodziciel/wahadło, + przygotowanie terenu
SP 2:stepper/twister, przywodziciel/wahadło, prasa ręczna/nożna, + przygotowanie terenu
okolice stadionu "Orzeł": prasa ręczna/nożna, przywodziciel/wahadło, stepper/twister, + przygotowanie terenu

W każdym punkcie - stojak na rower, ławka i dodatkowe urządzenie dla niepełnosprawnych .
Ceny urządzeń zawierają koszt montażu i transportu (cennik firmy Stameco)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na terenie miasta brakuje rozmieszczonych w różnych jego punktach ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych. Stworzenie takich punktów m.in. przy placach zabaw sprawi, że zyskają one zainteresowanie przede wszystkim rodziców/opiekunów oczekujących na swoje pociechy. Z kolei umiejscowienie ich przy trasach często uczęszczanych spowoduje, że korzystać z nich będą mogły wszystkie pokolenia. Jest to doskonała promocja dbania o kulturę fizyczną. Rozmieszczenie takich siłowni na terenie całego miasta zmniejszy odległość, jaką pokonać musi przeciętny mieszkaniec by móc skorzystać z dostępnych już urządzeń.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Projekt siłowni zewnętrznych kierowany jest do wszystkich mieszkańców bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, grupę zawodową czy wiek. Korzystanie z urządzeń uwarunkowane jest jedynie indywidualnym podejściem oraz chęcią.
Szacowana liczba osób korzystających z realizacji zadania - 15 000 / rok

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Stepper/twister (3 szt.)7 500 zł
2Prasa ręczna/nożna (4 szt.)16 800 zł
3Przywodziciel/wahadło (4 szt)10 000 zł
4Twister/prasa nożna (1 szt.)4 000 zł
5Prasa ręczna (1szt.)2 900 zł
6Stepper (1 szt.)2 000 zł
7Twister potrójny (2 szt)5 000 zł
8Poręcz/ławka prosta (1 szt.)2 500 zł
9Stepper/prasa ręczna (1 szt.)4 000 zł
10Ławka miejska (6 szt.)5 000 zł
11Stojak na rower (6 szt.)5 000 zł
12Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 (18 szt) 15 000 zł
13Wykopy punktowe/roboty ziemne15 000 zł
14Kosze na śmieci (6 szt)3 000 zł
15 TRENAŻER RAMION NISKI I WYSOKI + SŁUP (dla niepełnosprawnych) (6 szt.)20 000 zł
Łącznie: 117 700 zł