zadanie nr 24

24. ZAKUP DMUCHANEGO WIELOFUNKCYJNEGO TORU PRZESZKÓD DO ZABAWY


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis zadania

Zakup wielofunkcyjnego dmuchanego toru przeszkód będącego atrakcją dla dzieci i młodzieży na otwartych imprezach plenerowych organizowanych przez lokalne instytucje, organizacje pozarządowe czy lokalnych przedsiębiorców wspierających rozwój miejscowości.

Opis zadania

Zadanie polega na kupnie dmuchanego toru przeszkód MULTIKOLOR. Tor posiada atrakcje: labirynt z pachołków, ścianka wspinaczkowa - drabinka, zjeżdżalnia, 2 prześwity do przeczołgania się, 2 tuby tunele, belki poprzeczne do prześlizgnięcia się między nimi, powierzchnia do skakania. Możliwość nadruku cyfrowego loga Gminy, hasła BO (zawarte w cenie). Zestaw  oprócz toru zawiera: dmuchawy do nadmuchania toru, zabezpieczone zaszyte szwy na podłodze, całkowicie osłonione przed działaniem tarcia, wzmocnienia w całym urządzeniu w miejscach narażonych na wzmożone użytkowanie (podłoga, mocowania zabawek), zabezpieczenie przed gwałtownym ubytkiem powietrza w razie braku zasilania, zestaw naprawczy: klej, łatki, instrukcja obsługi. Urządzenie zapakowane jest w big bag z uchwytami do łatwego przenoszenia. Do kosztów zadania zaliczamy koszt transportu, atestu oraz akcesoriów do montowania do podłoża. Tor będzie przechowywany w SP w Głogoczowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Problem: brak własnej infrastruktury piknikowej powodujący konieczność wcześniejszego rezerwowania i wypożyczania atrakcji dla dzieci. Często zamawiane atrakcje nie są dostępne gdy organizujemy imprezę, a ponieważ przyciągają one dużą ilość dzieci jest to problemem.
Cel: ułatwienie organizacji i zwiększenie atrakcyjności imprez plenerowych w Głogoczowie. Zakup toru ułatwi organizację lokalnych wydarzeń. Wielofunkcyjność toru będzie elementem, który zachęci rodziców z dziećmi do przyjścia na lokalne wydarzenia, a dzieciom stworzy warunki do aktywnego i kreatywnego wypoczynku w czasie imprez.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Bezpośrednio tor będą wykorzystywać lokalne instytucje (np. szkoła) i organizacje, a także wspierający miejscowość przedsiębiorcy, do uatrakcyjnienia organizacji otwartych imprez plenerowych dla mieszkańców wsi. Odbiorcami ostatecznymi będą wszystkie dzieci i młodzież z Głogoczowa i okolic, którzy przyjdą na organizowane wydarzenia, szacunkowo min. 100 os/wydarzenie. Z toru jednocześnie będzie mogło skorzystać 10 osób. Mamy akceptację dyrektora szkoły dot. przechowywania toru.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1DMUCHANY TOR PRZESZKÓD MULTIKOLOR13 720,65 zł
2KOSZTY WYSYŁKI KURIERSKIEJ500 zł
3ATESTY (WYMAGAJĄ ODNOWIENIA PO ROKU UŻYTKOWANIA)200 zł
4KOTWY, HAKI, MOCOWANIA DO PODŁOŻA179,35 zł
Łącznie: 14 600 zł

Załączniki