zadanie nr 35

35. BO parkowanie powinno być uporządkowane - uporządkowanie parkowania samochodów w Centrum Głogoczowa oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej


Lokalizacja

Tereny gminne zlokalizowane przy przystankach komunikacji zbiorowej
Centrum Głogoczowa - droga gminna w Centrum -

Zgodnie z realnymi możliwościami gminy.

Skrócony opis zadania

Celem zadania jest uporządkowanie kwestii parkowania samochodów w Głogoczowie, głównie w centrum oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej (P+R).
Obecnie brak wytyczonych miejsc powoduje chaos oraz zagraża bezpieczeństwu. Zamontowane zostaną także stojaki na rowery.

Opis zadania

Zadanie zakłada uporządkowanie kwestii parkowania w Głogoczowie. Najbardziej newralgicznymi miejscami, gdzie obserwuje się duży problem jest centrum Głogoczowa. Oczywiste jes, że optymalnie byłoby przeprowadzić kompleksowy remont centrum, jednak ze względu na wysokie koszty temat ten jest wciąż odkładany w czasie. Tymczasem wystarczy pomalować farbą miejsca i sposób w jaki należy parkować (pionowo do osi jezdni) aby samochodów zmieściło się więcej oraz aby samochody były pozostawiane w miejscach, gdzie nie ograniczają widoczności i ty samym nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno pieszych jak i kierowców. Takie rozwiązanie uporządkuje "bałagan" na drodze do czasu pozyskania pieniędzy na remont centrum.
Uporządkować należy także parkowanie przy przystankach. Co najmniej przy przystankach w Centrum Głogoczowa są tereny gminne które można utwardzić i wytyczyć do parkowania.
Przy wyznaczonych miejscach należy także zamontować stojaki rowerowe dla osób, które dojeżdżają do przystanku rowerem

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wyznaczenie miejsc parkingowych jest szczególnie istotne ze względu na wciąż wzrastającą ilość użytkowników dróg oraz osób które korzystają z komunikacji zbiorowej. Rozległość Głogoczowa powoduje, że wielu mieszkańców ma do przystanku znaczne odległości (często kilkukilometrowe) i dociera tam pozostawiając samochód przy drodze. Brak wytyczonych miejsc powoduje, iż samochodów mieści się mniej. Ponadto pozostawione samochody często ograniczają widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo.Mieszkańcy, którzy chcieliby dojechać do przystanku rowerem nie mają możliwości pozostawienia go z powodu braku stojaka/ów w okolicy przystanków/centrum.
Problem z brakiem wytyczonych miejsc do parkowania i związany z tym chaos zagrażający bezpieczeństwu dotyczy również centrum wsi, gdzie znajd. się bud. użyt. publ. (szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia), apteka, sklepy - i w związku z tym parkuje tam mnóstwo samochodów.
Realizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort życia wszystkich Mieszkańców Głgoczowa

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają bezpośrednio dorośli mieszkańcy Głogoczowa posiadający uprawnienia kierowcy.
Skorzystają zarówno w trakcie korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej jak i przy załatwianiu spraw w centrum (ośrodek zdrowia, szkoła).
Z projektu skorzystają również pośrednio osoby poruszające się pieszo m.in. dzieci i młodzież ze względu na poprawę bezpiecz.
Z projektu skorzystają także inni mieszkańcy gminy Myślenice np. uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez WDK.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie projektu6 000 zł
2Przygotowanie terenu 30 godz x 100 zł (prace koparki)3 000 zł
3Utwardzenie terenu8 000 zł
4Wykonanie oznaczeń5 000 zł
Łącznie: 22 000 zł