zadanie nr 50

50. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej


Lokalizacja

Teren przy szkole podstawowej

Skrócony opis zadania

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach. Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę, stworzenie miejsca aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców.

Opis zadania

Obecnie teren ten jest niezagospodarowany. Miejsce to ma natomiast duży potencjał.Usytuowanie ww. placu i siłowni zewnętrznej naprzeciwko boiska spowoduje, iż powstanie "kompleks rekreacyjno - sportowy", którego nie ma w Krzyszkowicach. Projekt ma na celu powstanie ogólnodostępnej przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier. Główne elementy wyposażenia mają zachęcać do aktywności fizycznej.
Zakres inwestycji obejmuje:
1 budowę placu  z siłownią zewnętrzną
   - przygotowanie placu
   - zakup elementów siłowni twister/steper, wioślarz, rower, prasa nożna, wyciskanie siedząc
   - montaż
2 doposażenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe atrakcje (np tablica do rysowania, gra w klasy gąsienica itp)
3 montaż dwóch ławek  zlokalizowanych pomiędzy planowaną siłownią a Orlikiem

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to projekt nastawiony na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Równie ważna jest integracja mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawa aktywności i kondycji fizycznej oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego. Mamy nadzieję, że będzie to wspaniała alternatywa dla spędzania czasu w domu: przed komputerem albo telewizorem.  Zaprojektowane działania odpowiadają na realne potrzeby dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Beneficjentami projektu przede wszystkim będą dzieci i młodzież z Krzyszkowic, które czy to podczas lekcji WF czy po szkole będą mogły aktywnie spędzać czas.Kolejną grupą nie mniej ważną są matki z dziećmi które spędzać mogą czas na placu zabaw, jak również w spokoju oczekiwać na ławeczce na swoje pociechy trenujące na Orliku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie placu5 000 zł
2Zakup urządzeń siłowni (twister/steper, wioślarz, rower, prasa nożna, wyciskanie siedząc)20 000 zł
3Montaż elementów siłowni2 000 zł
4Tablica do rysowania, gry itp i montaż1 000 zł
52 Ławki bez oparcia z montażem 1 000 zł
Łącznie: 29 000 zł

Załączniki