zadanie nr 56

56. Akademia Seniora


Lokalizacja

MOKiS, Galeria 30 Km

Skrócony opis zadania

W ramach akademii seniora proponujemy: wykłady o tematyce historycznej, literackiej i kulturowej, lektoraty językowe: język angielski, niemiecki i francuski, zajęcia z wykonaniem prac artystycznych, utworzenie i działanie chóru, zajęcia "Joga".

Opis zadania

1. Przeprowadzenie naboru osób 50+, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z tematów:
Temat historii zostałby zawężony do wykładów z zakresu:
I wojny światowej i odzyskania niepodległości na terenie miasta i gminy Myślenice. 6 wykładów po 1 godz. w okresie 3 miesięcy. Cykl wykładów kończyłby się wyjazdem w teren. Spotkanie ze znanymi osobami, twórcami literatury pochodzącymi lub związanych z miastem i gminą Myślenice. Trzy wykłady po 1,5 godz każdy. Cykl 4 wykładów po 1 godz na temat kultury Bliskiego Wschodu.

2. Lektoraty językowe: angielski, niemiecki i francuski dla początkujących i zaawansowanych przez 12 miesięcy po 1 godz. tygodniowo każdy język.

3. Zajęcia z wykonywaniem prac artystycznych: Dekupaż. Zajęcia: 10 spotkań po 1,5 godz.

4. Nabór osób 50+ do chóru i zorganizowanie przez 12 miesięcy cotygodniowych zajęć po 1 godzinie.

5. Joga - zajęcia z instruktorem raz w tygodniu po 1 godz. przez 12 miesięcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Osoby 50+ stanowią ok. 25% społeczeństwa Myślenic i brak jest dla nich szerszej oferty. Osoby te często wskazują na brak możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Zróżnicowana oferta zaplanowana w ramach Akademii Seniora pozwoli tym osobom na aktywizację i poszerzenie swoich zainteresowań, a także nawiązanie więzi międzyludzkich i  da im radość.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie jest adresowane do wszystkich mieszkańców w wieku 50+ z terenu Miasta i Gminy Myślenice bez wyszczególniania płci, miejsca zamieszkania ani grup zawodowych. Orientacyjnie planuje się, że z oferty może skorzystać w sumie ok. 200 mieszkańców. Wszystkie zajęcia odbywały by się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu i galerii 30- km

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
113 wykładów po 1 godz. (robocizna)650 zł
210 lekcji prac artystycznych "Dekupażu" (robocizna)500 zł
3Joga 48 x 1 godz. x 50 zł (robocizna)2 400 zł
4Wycieczka naukowa dla 60 osób450 zł
5Języki obce: angielski, niemiecki, francuski (3 x 48 godzin x 50 zł za każdą godzinę (robocizna) x 2 (początkujący i zaawansowany)14 400 zł
6Materiały do języków obcych: książki, ksera, rzutnik8 000 zł
7Materiały do "Dekupażu" - kleje, wzory, farby, pudełka itp.1 000 zł
8Założenie i prowadzenie chóru: materiały 200 zł
9Założenie i prowadzenie chóru: instruktor - dyrygent2 400 zł
Łącznie: 30 000 zł