zadanie nr 65

65. Monitoring w centrum Poręby - OSP - Kółko Rolnicze


Lokalizacja

Poręba - centrum

Skrócony opis zadania

Wykonanie monitoringu w centrum wsi Poręba na odcinku Kółko Rolnicze - OSP. Instalacja i urządzenia zamontowane na słupach oświetleniowych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Opis zadania

1. Zakup i montaż monitoringu na oznaczonym wyżej terenie.
2. Oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi o monitorowaniu terenu

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wykonanie monitoringu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, wyeliminuje wandalizm i nieodpowiednie zachowanie wśród mieszkańców oraz przyjezdnych.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie to jest skierowane do wszystkich mieszkańców Poręby oraz osób przyjezdnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż monitoringu17 500 zł
2Oznakowanie485 zł
Łącznie: 17 985 zł