zadanie nr 66

66. "Muzyka łączy ludzi" - organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych


Skrócony opis zadania

Sfinansowanie pracy instruktora nauki gry na instrumentach dętych wraz z doposażeniem Orkiestry Dętej OSP Zasań w laptop i urządzenie wielofunkcyjne w celu przeprowadzenia otwartych warsztatów muzycznych połączonych z rekrutacją do Orkiestry dla wszystkich chętnych mieszkańców Zasani.

Opis zadania

1. zatrudnienie w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r. instruktora nauki gry na instrumentach dętych, który poprowadzi następujące działania w wymiarze 18h/mc: a) Sprawdzenie predyspozycji muzycznych uczestników tj. słuch muzyczny i poczucie rytmu przez instruktora 16 h dla 30 os b) prezentacja specyfiki i charakteru gry na instrumentach dętych i perkusyjnych oraz działalności orkiestr dętych - wykład teoretyczny dla osób zainteresowanych warsztatami 15 h dla 30 os c)  Nauka czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym 30h dla 30 os d) Nauka gry na instrumentach dętych, spotkania indywidualne dla każdego rodzaju instrumentu 60 h dla 30 os e) Próby ogólne oraz z poszczególnymi sekcjami instrumentalnymi 33 h dla 30 os f) Prezentacja efektów pracy - występ wspólnie z muzykami Orkiestry Dętej OSP Zasań 2 h dla 30 os,
2. Zakup sprzętu: laptop (Acer E5-774 i3-6006U z Windows 10), urządzenie wielofunkcyjne (HP LaserJet Pro M227fdw z zapasem 2 tonerów), papier do wydruków nut

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Problem: Niskie możliwości rozwoju Orkiestry, brak instruktora prowadzącego zajęcia z osobami utalentowanymi muzycznie i sprzętu do obsługi admin. Chętni do grania, działania na rzecz społeczności nie mają możliwości angażowania się w Orkiestrę. Cel: Zwiększenie możliwości rozwoju Orkiestry, zapewnienie mieszkańcom możliwości angażowania się w lokalne działania i rozwijania muzycznych talentów. Orkiestra Dęta OSP Zasań nie posiada instruktora nauki gry na instrumentach dętych. Zatrudniona przez MOKiS osoba pełni funkcję kapelmistrza (dyrygenta). Zatrudniony przez MOKiS na umowę o dzieło kapelmistrz ma jedynie na celu przygotowanie umiejących już grać muzyków orkiestry do występu określonego w umowie przygotowanej przez MOKiS. Jego praca (zatrudnienie) nie ma na celu nauki od podstaw utalentowanych, chętnych do grania muzyków przez co ww. zadanie w dużym stopniu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania w działalność lokalną społeczeństwa miejscowości Zasań i samej orkiestry.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Warsztaty muzyczne kierowane są do wszystkich mieszkańców Zasani (dzieci, młodzieży  i osób dorosłych, bez względu na płeć i przedział wiekowy), chcących rozwijać umiejętności i zainteresowania muzyczne. Warsztaty planowane są dla ok 30 osób. Miejscem realizacji warsztatów będzie budynek OSP w Zasani 157. Zarząd OSP zadeklarował bezpłatne użyczenie pomieszczeń na czas realizacji warsztatów. Odpowiedzialny za całość ww. zadania jak również nabyty sprzęt będzie prezes orkiestry Zygmunt Moryc.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Robocizna instruktora7 800 zł
2Laptop z oprogramowaniem Acer E5-774 i3-6006U z Windows 102 500 zł
3Urządzenie wielofunkcyjne laserowe HP LaserJet Pro M227fdw z zapasem 2 tonerów1 600 zł
4Papier do drukarki100 zł
Łącznie: 12 000 zł