zadanie nr 69

69. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika


Lokalizacja

Dz. 1017 w Krzyszkowicach

Skrócony opis zadania

Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika.

Opis zadania

1. Utwardzenie terenu o nawierzchni tłuczniowej,
2. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych - 18 szt.
3. Wykonanie podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych
4. Remont chodnika z kostki brukowej

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Konieczność rozbudowy istniejącego parkingu wynika z stale rosnącej liczby pojazdów w naszej miejscowości oraz bieżących potrzeb rodziców dowożących dzieci do szkoły. Parking ten będzie również służył osobom korzystającym z boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wykonanie podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa (obecnie Szkoła takowego podjazdu nie posiada).
Dopełnieniem całości jest remont chodnika z kostki brukowej.

* w załączeniu wniosku złożonego na Dziennik Podawczy projekt.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej - mieszkańcy Krzyszkowic, płci żeńskiej, męskiej, w wieku od 20 do 60 lat. Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej - mieszkańcy gminy Myślenice, płci żeńskiej i męskiej w wieku od 18 do 40 lat

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty przygotowawcze280,59 zł
2Utwardzenie terenu + remont chodnika33 162,95 zł
3Roboty inne233,70 zł
Łącznie: 33 677,24 zł