zadanie nr 70

70. Modernizacja placu zabaw przy ulicy St. Pardyaka


Lokalizacja

Myślenice, ul. St. Pardyaka - plac zabaw

Skrócony opis zadania

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu publicznego placu zabaw, który powstał wiele lat temu i wymaga modernizacji.

Opis zadania

1. Usunięcie starych urządzeń placu zabaw.
2. Zaprojektowanie rozmieszczenia nowych urządzeń.
3. Montaż nowych urządzeń placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania umożliwi wszechstronny rozwój funkcji ruchowych dzieciom młodszym i starszym.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają dzieci w różnym wieku zamieszkałe na osiedlu oraz na terenie miasta. Plac zabaw jest ogólnodostępny i z realizacji zadania skorzysta kilkaset osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup elementów i ich montaż125 000 zł
2Usunięcie starych urządzeń5 000 zł
Łącznie: 130 000 zł