zadanie nr 72

72. Plac zabaw dla dzieci w Porębie


Lokalizacja

Poręba - teren przy Szkole podstawowej.

Skrócony opis zadania

Plac zabaw na terenie szkolnym przy Szkole podstawowej w Porębie.

Opis zadania

1. Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń.
2. Zakup i montaż urządzeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnym czasie na terenie Poręby znajduje się tylko jeden, zniszczony plac zabaw, którego urządzenia nie nadają się do użytku.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Dzieci i młodzież z terenu Poręby.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie placu5 000 zł
2Zakup i montaż urządzeń12 000 zł
Łącznie: 17 000 zł