zadanie nr 12

12. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bęczarce w altanę i ławki


Lokalizacja

Działka za boiskiem sportowym w Bęczarce

Skrócony opis zadania

Wybudowanie drewnianej altany wraz z wyposażeniem (stolik i ławki) jako stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców wsi Bęczarki.

Opis zadania

1) Ogłoszenie przetargu na wykonanie altany wraz z wyposażeniem (stolik i ławki)
2) Wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonywanej pracy
3) Zakup towaru i montaż drewnianej altany

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Stworzenie strefy czasu wolnego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi podczas różnych wydarzeń sportowych przy boisku w Bęczarce. Wybudowanie altany i wyposażenie jej w stół i ławki umożliwi mieszkańcom odpoczynek po aktywności fizycznej na boisku oraz siłowni zewnętrznej. Altana może służyć również jako teren wspólnego biesiadowania i grillowania.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi - od dzieci po osoby dorosłe. W sezonie letnim z miejsca mogą korzystać grupy przedszkolne, szkolne jak również prywatne osoby, rodziny z dziećmi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Drewniana altana z ławkami i stolikiem16 485 zł