zadanie nr 35

35. Udrożnienie i korytowanie ok. 90 metrów rowów przy drodze gminnej nr 730 w dzielnicy Jaworzna


Lokalizacja

Droga gminna nr 730, dzielnica Jaworzna.
Prawa strona drogi (w stronę Chłopskiego Jadła) od skrzyżowania koło p. Porczyk do p. Czerneckich (ok. 30m), od p. Suder do łąk (ok 30m).
Lewa strona drogi (w stronę Chłopskiego Jadła) od p. Malinowskich do p. Palonków (30 m).

Skrócony opis zadania

Udrożnienie i korytowanie około 90 metrów rowów przy drodze gminnej nr 730 w dzielnicy Jaworzna.

Opis zadania

1. Udrożnienie i zabezpieczenie rowów oraz w miarę możliwości podmywanej drogi
2. Wzmocnienie rowów korytkami w najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie podmywana jest droga
3. Wycenę wykonała firma pana Tadeusza Hołuja (czyszczenie 12 zł brutto za metr, korytowanie i czyszczenie 120 zł brutto za metr)
4.     Jeśli wystarczy środków  - można poprawic nie spełniające swojej funkcji korytka przy ww drodze w kierunku DK52.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Cel zadania - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Jaworzna. Zarośnięte i niedrożne rowy spowodowały, że woda zaczęła podmywać drogę w wielu miejscach, co stwarza realne zagrożenie uszkodzeniem drogi i brakiem dojazdu do domów dla okolicznych mieszkańców. Realizacja zadania znacząco poprawi jakośc życia mieszkańców.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji przedsięwzięcia skorzystają mieszkańcy dzielnicy Jaworzna oraz pozostali mieszkańcy Głogoczowa i ich goście korzystający z tej drogi (ok 500 os). Droga ta jest także trasą skracająca drogę w kierunku Kalwarii – korzystają z niej ludzie stojący w korkach na zakopiance.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1usługa + materiał15 000 zł