zadanie nr 41

41. Plac zabaw w centrum wsi Poręba - przy budynku OSP


Lokalizacja

PLAC PRZY BUDYNKU OSP PORĘBA, działka nr 1698 - strona północna

Skrócony opis zadania

Wyposażenie  centrum wsi Poręba  w ogólnodostępny plac zabaw.  Specyfika zadania  służyć będzie rożnym grupom wiekowym, pozwoli wydzielić strefy zabaw dla dzieci  i  osób starszych. Poprawi bezpieczeństwa ale również wpłynie na jakość i efektywność spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Opis zadania

Istnieje  ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci  i  starszych miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Obecnie najbliższe place znajdują się na terenach szkól, daleko oddalonych od  centrum. Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, będzie idealnie służył nie tylko mieszkańcom naszej wsi , ale również i innym. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Istnieje  ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci  i  starszych miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Obecnie najbliższe place znajdują się na terenach szkól, daleko oddalonych od  centrum. Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, będzie idealnie służył nie tylko mieszkańcom naszej wsi , ale również i innym. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ OKOLICZNYCH WIOSEK ,A TAKŻE TURYSTÓW

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1PLAC ZABAW17 985 zł