zadanie nr 43

43. "101+ Niepodległa!"


Skrócony opis zadania

Projekt "101+ Niepodległa" jest oddolną propozycją członków Hufca ZHP Myślenice skierowaną do mieszkańców Miasta i Gminy, która przeprowadzona zostanie w dniach 10 - 11 listopada 2019. W ramach akcji zaplanowano grę terenową o tematyce patriotycznej, warsztaty oraz Miejskie Ognisko ze Śpiewankami.

Opis zadania

1.Przygotowanie projektu do realizacji:
Skompletowane zostaną zespoły koordynujące poszczególne obszary realizacji zadania m. in. zespół programowy, zespół finansowy, zespół promocji, zespół zaopatrzenia oraz wyłonieni zostaną ich koordynatorzy.  Zebrana zostanie także grupa wolontariuszy, koniecznych do obsługi i przeprowadzenia każdego z działań oraz przygotowane wszelkie materiały od strony merytorycznej, promocyjnej i programowej.
2.Promocja projektu:
W drugim etapie zadania rozpocznie się promocja projektu poprzez kampanię na facebook’u Hufca za pomocą grafik, plakatów informacyjnych oraz krótkich filmików reklamowych.
3.Realizacja projektu:
SOBOTA (10.11.2019)
Rozpoczęcie Zlotu Niepodległości, zakwaterowanie uczestników, apel, warsztaty, gra terenowa dla mieszkańców Miasta.
NIEDZIELA (11.11.2019)
Udział w obchodach Święta Niepodległości w Myślenicach, Miejskie Ognisko Patriotyczne ze Śpiewankami.
4.Podsumowanie projektu:
Ewaluacja prac zespołów, rozliczenie projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Rocznica Odzyskania Niepodległości powinna być szczególnym wydarzeniem w kalendarzu każdego Polaka. Członkowie i Instruktorzy Hufca ZHP Myślenice szczególnie chcą podjąć to wyzwanie i zrealizować je na miarę swoich możliwości, w myśl Misji ZHP jaką jest wychowywanie, kształtowanie młodego człowieka i wspieranie we wszechstronnym rozwoju poprzez stawianie wyzwań, służbę na polu harcerskim jak i dla dobra społeczności lokalnej. W ostatnich latach zaobserwować można zanikającą potrzebę działania na rzecz otoczenia oraz rozmycie tożsamości narodowej i lokalnej zwłaszcza młodego pokolenia. Zauważalna staję się dezintegracja społeczna, brak poczucia przynależności i troski o dobro społeczności lokalnej, brak zaangażowania w życie społeczeństwa nie tylko młodych, ale także starszych mieszkańców Myślenic. Nasz projekt za główny cel stawia sobie przeciwdziałanie opisanym problemom, propagowanie radosnego patriotyzmu, wzmocnienie poczucia tożsamości i dumy narodowej, aktywizację społeczeństwa.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Za odbiorców pośrednich uznajemy harcerskich wolontariuszy oraz instruktorów organizujących wydarzenie, dla których praca nad realizacją zadania wiąże się z otwarciem na Służbę oraz własnym rozwojem (ilość szacowana na 25-30 osób). Odbiorcami bezpośrednimi zadania ze szczególnym uwzględnieniem osób z kategorii wiekowej do 26 r.ż., są przede wszystkim zuchy i harcerze Hufca ZHP Myślenice, dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół, a także całe rodziny Myśleniczan (wstępnie ok. 400 os.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup obiadów i wyżywienia dla uczestników Zlotu Niepodległej.2 000 zł
2Projekt i realizacja materiałów promocyjnych dotyczących każdej z planowanych akcji, w tym filmiki promujące inicjatywę oraz film podsumowujący (gra, ognisko ze śpiewankami, warsztaty).1 000 zł
3Zakup materiałów promocyjnych: banery, Roll- up;600 zł
4Wypożyczenie strojów z epoki na terenową patriotyczna grę miejską, jako element charakteryzacji punktowych.1 000 zł
5Zakup koszulek dla uczestników projektu.2 000 zł
6Zakup materiałów programowych koniecznych do przeprowadzenia terenowej, patriotycznej gry miejskiej.500 zł
7Zakup nagród dla uczestników i zwycięzców terenowej, patriotycznej gry miejskiej.1 300 zł
8Wydruk materiałów związanych z terenową grą miejską, warsztatami, podziękowaniami.500 zł
9Zakup ław składanych, krzesełek turystycznych.2 500 zł
10Zakup namiotów- gwiazd (pawilony).3 000 zł
11Zakup 3 warników (o pojemności 10 litrów).850 zł
12Zakup drewna na ognisko oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia paleniska.1 000 zł
13Zakup kubków jednorazowych, łyżeczek na ognisko.300 zł
14Zakup herbat, wody i cukru, kawy mleka oraz drożdżówek jako poczęstunku dla uczestników ogniska i wyprawki dla punktowych.450 zł
15Wydruk śpiewników dla mieszkańców.1 500 zł
16Zakup nagłośnienia, mikrofonów oraz przedłużaczy.3 500 zł
Łącznie: 22 000 zł