zadanie nr 9

9. Łączymy dwa światy – cyfrowych tubylców z cyfrowymi imigrantami


Skrócony opis zadania

Nasz projekt zakłada zakupienie komputerów i przeprowadzenie kursu obsługi komputera, programów informatycznych, Internetu oraz profilaktykę zagrożeń płynących z korzystania z Internetu.Przeznaczony jest dla osób urodzonych przed rokiem 1980. Zakupione komputery zostaną przekazane ZPO w Bysinie

Opis zadania

1. Wyszukanie ofert sprzętu komputerowego.
2.Zakup komputerów Lenovo Ideapad 330-15/V5000/4GB/240.
3.Przygotowanie planu zajęć kursu z uwzględnieniem zagadnień profilaktyki korzystania z Internetu.
4.Przygotowanie i druk plakatów reklamujących kurs komputerowy.
5.Ogłoszenie naboru na kurs komputerowy i zapisy chętnych osób.
6.Podpisanie porozumienia dotyczącego użyczenia pomieszczenia w ZPO w Bysinie.
7.Podpisanie umowy woluntarnej z instruktorem/nauczycielem, który poprowadzi kurs komputerowy.
8.Przeprowadzenie kursu komputerowego z elementami profilaktyki zagrożeń płynących z Internetu.
9.Uroczyste przekazani zakupionych  komputerów dla dzieci ZPO w Bysinie

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

     Zadanie objęte inicjatywą obywatelską dotyczy problemu izolacji informatycznej starszych pokoleń. Jego realizacja w znaczący sposób poprawi jakość ich życia, usprawni działanie, z zaktywuje do nowoczesnej działalności, pomoże w korzystaniu z nowinek świata bez konieczności wychodzenia z domu. Ważnym aspektem projektu jest też profilaktyka zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci, czy wnuki z Internetu co pozwoli rodzicom i dziadkom zrozumieć na co są one narażone.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

       Z inicjatywy skorzystają dorośli, seniorzy obu płci, którzy uczestniczyć będą w kursach informatycznych. Dzieci i młodzież szkoły podstawowej będą miały możliwość korzystania z nowych komputerów, podczas lekcji w szkole i przygotowywania się do lekcji w szkolnej bibliotece. Zasilenie nowym sprzętem murów szkolnych sprawi, że z inicjatywy skorzystają także nauczyciele, którzy będą mogli w bibliotece przygotowywać pomoce dydaktyczne do zajęć za ich pomocą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup komputerów Lenovo Ideapad 330-15/V5000/4GB/240.25 000 zł
2Przygotowanie i druk plakatów reklamujących kurs komputerowy.164 zł
Łącznie: 25 164 zł