zadanie nr 10

10. Wykonanie głównej alejki (środkowej) z kostki brukowej na cmentarzu w Bęczarce


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Bęczarce, dz. nr 126

Skrócony opis zadania

Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Bęczarce

Opis zadania

Wykonanie kostki betonowej sześciocentymetrowej (szarej) od bramy wjazdowej przez środek cmentarza - na cmentarzu komunalnym w Bęczarce, nr działki 126. (Możliwość wykonania kostki do wyczerpania limitu Budżetu Obywatelskiego - 19 980 zł)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnej chwili na cmentarzu brakuje nawierzchni utwardzonej. Teren jest nierówny, grząski, a wydzieloną przez środek drogę, stanowiącą dojście do grobów zarasta trawa. Nawet po niewielkim deszczu tworzy się błoto i powstają kałuże, które uniemożliwiają wejście na teren cmentarza oraz swobodne poruszanie się osobom odwiedzającym cmentarz. Wykonanie kostki brukowej rozwiązałoby te problemy oraz odmieniłoby wygląd cmentarza, a przede wszystkim wpłynęłoby na komfort poruszania się w tym miejscu.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku i płci.
Wszystkie osoby odwiedzające to miejsce, również z sąsiednich miejscowości osoby przyjezdne.
Szacowana liczba osób odwiedzających to miejsce to ok. 2 000 osób/rok.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne1 000 zł
2Podbudowa9 580 zł
3Nawierzchnia z kostki7 000 zł
4Obrzeża betonowe2 400 zł
Łącznie: 19 980 zł