zadanie nr 13

13. Doposażenie OSP Droginia


Lokalizacja

Sołectwo Droginia.

Skrócony opis zadania

Zakup hełmów i ubrań bojowych dla młodych adeptów sztuki pożarniczej chcących rozwijać wspólną pasje oraz służyć społeczeństwu.

Opis zadania

Młodzi adepci sztuki pożarniczej chcą rozwijać wspólną pasję oraz służyć społeczeństwu. Niezbędny jest do tego zakup nowego sprzętu pożarniczego, który zastąpi zużyty oraz zniszczony sprzęt pożarniczy. Dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 2100zł nie jest w stanie pokryć kosztów zakupu jednego ubrania ratowniczo-gaśniczego. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli pozyskać sprzęt pożarniczy, który umożliwi rozwój oraz działania ratowniczo-gaśnicze na terenie miejscowości, gminy oraz powiatu. W naszej jednostce jest wielu młodych adeptów, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu, który umożliwi sprawne i bezpieczne działanie podczas ratowania życia oraz mienia ludzkiego zgodnie z wytycznymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo prosimy o wsparcie oraz wyrozumiałość. Bogu na chwałe, ludzią na ratunek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Nasza inicjatywa w sprawie dofinansowania będzie skierowana w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej miejscowości, gminy oraz powiatu. Młodzi adepci będą mogli bezpiecznie ratować życie oraz mienie mieszkańców naszej gminy oraz powiatu.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy sołectwa Droginia. Zgoda została wydana przez prezesa p. Krzystofa Batko oraz naczelnika OSP Droginia p. Stanisław Wyrostek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubrania bojowe x615 000 zł
2Hełmy bojowe x21 800 zł
Łącznie: 16 800 zł