zadanie nr 21

21. Udrożnienie drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie. Trzeci etap BO 2019 realizacja 2020


Lokalizacja

Droga gminna dz 941 do skrzyżowania z droga gminną asfaltową dz nr 1007 przy budynku Głogoczów 177.

Skrócony opis zadania

Kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie - od drogi asfaltowej 1007 koło Pana Józefa Jacha, do drogi asfaltowej przy Pani Marii Cieśli.

Opis zadania

Pierwszy etap tj. wytyczenie i rozgraniczenie przedmiotowej drogi wykonany został w 2014r. Mapy i zgody są w posiadaniu UMiG Myślenice. Drugi etap - w trakcie realizacji (BO z 2017 roku - realizacja w 2018) 1. Wykonanie projektu udrożnienia drogi 2. Zabezpieczenie osuwiska i regulacja cieku wodnego pomiędzy działkami 939/3 i 997 na długości ok. 80 m3. Wykonanie przepustu na cieku wodnym. Proponowany etap jest zadaniem zamkniętym, którego realizacja
pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych ww drogą. Planuje się w przyszłości poniżej wymienione kolejne etapy zadania, które poprawią warunki przejścia i przejazdu. Proponowane działania w ramach BO na 2019 realizacja 2020 III etap:  utwardzenie drogi długość ok 350 m . IV etap Dokończenie asfaltowania udrażnianego odcinka ok 450 m. Społecznie wycięto gałęzie, zabezpieczono brzegi elementami betonowymi (słupy żelbetowe z demontażu) przy pomocy prywatnego ciągnika rolniczego i koparko ładowarki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Cel: usprawnienie komunikacji pieszej pomiędzy dz. Jaworzna a centrum wsi. Problem: mieszkańcy aby dostać się do centrum wsi i przystanków muszą chodzić/jeździć kilka kilometrów drogą bez chodników, pomimo tego że mieszkają niedaleko centrum wsi i zakopianki. Dodatkowym argument: oddanie do użytku kładki nad zakopianką do której ww droga pośrednio prowadzi. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i ograniczy ruch samochodowy na dzielnicy (mieszkańcy będą mogli poruszać się pieszo, zamiast aut

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji tego zadania będzie mogło skorzystać ok. 200 mieszkańców, z czego około 100 osób to dzieci i młodzież szkolna, pozostali to dorośli. Liczba osób korzystających z tej drogi zwiększy się o osoby uprawiające sporty typu: nodic walking, biegi, jazda na rowerach czy jazda konna. Dodatkowo osoby odwiedzające mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Odwodnienie i utwardzenie drogi ( w tym materiał, robocizna i sprzęt35 000 zł