zadanie nr 32

32. Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń


Skrócony opis zadania

Sala Domu Katolickiego to miejsce, w którym widzowie, mogą oderwać się od codzienności uczestnicząc w spektaklach Grupy Misterium i innych wydarzeniach kulturalnych. Głównym celem  jest promowanie wartości Chrześcijańskich poprzez sztukę. Pragniemy doskonalić i unowocześniać to miejsce.

Opis zadania

Poprzez zakup i modernizację infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń kulturalnych mamy na myśli wymianę zużytych przez wieloletnie użytkowanie elementów oświetlenia, montaż profesjonalnego nagłośnienia scenicznego, elementów multimedialnych oraz monitoringu scenicznego. Chcemy stworzyć nowe warunki techniczne do podniesienia jakości prezentacji artystycznych, a tym samym dotrzeć do jak największej liczby widzów ceniących jakość i profesjonalizm. Wierzymy, że działania podejmowane przez Grupę Misterium są istotne nie tylko ze względu na kulturalne uniesienia, ale także poprzez przesłanie i misję budowania pozytywnych wartości Chrześcijańskich w obecnych czasach, w których na każdego czyhają zagrożenia płynące z Internetu, telewizji. Mamy nadzieję, że będziemy mieć możliwość angażowania się w te działania w Sali Teatralnej, którą z pomocą Budżetu Obywatelskiego uda nam się zmodernizować i udoskonalić na długie lata jej użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Modernizacja wyposażenia sali teatralnej wynika z konieczności dostosowania warunków technicznych do wymogów współczesnego teatru, w którym technika odgrywa znaczącą rolę. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym darzą nas widzowie  i chcemy tym samym, dać im możliwość obcowania ze sztuką w pełni profesjonalnej Sali Teatralnej. Pragniemy, by nie czuli dysonansu pomiędzy tym co oferują im większe miasta, by cenili lokalne ośrodki kultury i żeby chcieli korzystać z ich zasobów kulturalnych.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mieszkańcy Gminy, przyjezdni (okazja do promocji miasta)..Liczba uczestników to około 10000.
Zgoda Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż instalacji multimedialnej i nagłośnienia25 000 zł
2Zakup i montaż oświetlenia scenicznego10 000 zł
3Monitoring sceniczny 5 000 zł
4Doposażenie zaplecza scenicznego 10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Opis realizacji

Sala Teatralna Domu Katolickiego z nowym wyposażeniem z Budżetu Obywatelskiego
Zrealizowano kolejne zadanie z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice, które polegało na zakupie i modernizacji infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń. W piątek 9 lipca burmistrz Jarosław Szlachetka oficjalnie przekazał wyposażenie sprzętowe na ręce księdza proboszcza Zdzisława Balona, gdyż to Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest administratorem Sali Teatralnej.

W ubiegłorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego projekt Grupy Misterium uzyskał 1202 głosy mieszkańców Gminy Myślenice, co pozwoliło zająć drugie miejsce wśród zadań ogólnomiejskich i zostało przeznaczone do realizacji w bieżącym roku.

- Sala Domu Katolickiego to miejsce, w którym widzowie, mogą oderwać się od codzienności uczestnicząc w spektaklach Grupy Misterium i innych wydarzeniach kulturalnych. Pragniemy doskonalić i unowocześniać to miejsce – czytamy w opisie projektu składanego przez Grupę Misterium.

Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia, a także elementów oświetlenia scenicznego i monitoringu. Doposażono również zaplecze sceny, a całkowity koszt projektu wyniósł 50 tysięcy złotych.

- Poprzez zakup i modernizację infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń kulturalnych mieliśmy na myśli wymianę zużytych przez wieloletnie użytkowanie elementów oświetlenia, montaż profesjonalnego nagłośnienia scenicznego, elementów multimedialnych oraz monitoringu scenicznego. Ten sprzęt stworzy nam lepsze warunki i poprawi jakość prezentacji artystycznych. Grupa Misterium zrzesza aktorów amatorów z całej Gminy Myślenice, a nasze spektakle docierają do kilkutysięcznej widowni. Ponadto w Sali Teatralnej Domu Katolickiego odbywa się szereg innych wydarzeń przy współpracy z lokalnymi organizacjami, czy stowarzyszeniami – mówi Paweł Matusiak, jeden z inicjatorów projektu Grupy Misterium.

Postęp realizacji

Sala Teatralna Domu Katolickiego z nowym wyposażeniem z Budżetu Obywatelskiego Zrealizowano kolejne zadanie z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice, które polegało na zakupie i modernizacji infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń. W piątek 9 lipca burmistrz Jarosław Szlachetka oficjalnie przekazał wyposażenie sprzętowe na ręce księdza proboszcza Zdzisława Balona, gdyż to Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest administratorem Sali Teatralnej. W ubiegłorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego projekt Grupy Misterium uzyskał 1202 głosy mieszkańców Gminy Myślenice, co pozwoliło zająć drugie miejsce wśród zadań ogólnomiejskich i zostało przeznaczone do realizacji w bieżącym roku. - Sala Domu Katolickiego to miejsce, w którym widzowie, mogą oderwać się od codzienności uczestnicząc w spektaklach Grupy Misterium i innych wydarzeniach kulturalnych. Pragniemy doskonalić i unowocześniać to miejsce – czytamy w opisie projektu składanego przez Grupę Misterium. Realizacja zadania polegała na zakupie sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia, a także elementów oświetlenia scenicznego i monitoringu. Doposażono również zaplecze sceny, a całkowity koszt projektu wyniósł 50 tysięcy złotych. - Poprzez zakup i modernizację infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń kulturalnych mieliśmy na myśli wymianę zużytych przez wieloletnie użytkowanie elementów oświetlenia, montaż profesjonalnego nagłośnienia scenicznego, elementów multimedialnych oraz monitoringu scenicznego. Ten sprzęt stworzy nam lepsze warunki i poprawi jakość prezentacji artystycznych. Grupa Misterium zrzesza aktorów amatorów z całej Gminy Myślenice, a nasze spektakle docierają do kilkutysięcznej widowni. Ponadto w Sali Teatralnej Domu Katolickiego odbywa się szereg innych wydarzeń przy współpracy z lokalnymi organizacjami, czy stowarzyszeniami – mówi Paweł Matusiak, jeden z inicjatorów projektu Grupy Misterium.