zadanie nr 36

36. Bezpieczni w Trzemeśni - projekt monitoring


Lokalizacja

Monitoring przy głównej drodze od wjazdu do miejscowości Trzemeśnia do placu Skalnik (górna Trzemeśnia). Rejestrator umieszczony w Domu Gminnym, w Szkole Podstawowej, ewentualnie w DPS

Skrócony opis zadania

Projekt powstał z inicjatywy mieszkańców i ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom wsi oraz tym, którzy kochają naszą miejscowość  i korzystają z jej uroków.

Opis zadania

1. Zakup i montaż 16 zestawów do monitorowania
2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej
3. Zakup rejestratora z odczytem.

Objęcie w  miejscowości Trzemeśnia monitoringiem miejsc kluczowych tj
-.wjazd do Trzemeśni od strony Łęk,
- skrzyżowanie w relacji Myślenice - Wiśiowa - Poręba,
- Przedszkole Samorządowe (parking + przejście dla pieszych),
- Szkoła Podstawowa (przejścia dla pieszych, plac zabaw + parking przed kościołem),
- skrzyżowanie w relacji Trzemeśnia - Poręba - Bulina,
- Plac Skalnik (na przeciwko DPS),
w których na przestrzeni lat dochodziło do zdarzeń takich jak: wypadki samochodowe z udziałem pieszych, rowerzystów,  napady, wybryki chuligańskie, czy niszczenie mienia.
W strefach objętych zasięgiem kamer, obserwuje się zmniejszenie i to w niektórych przypadkach nawet do zera. Wszystko dlatego, że zauważalny monitoring skutecznie odstrasza potencjalnych sprawców przestępstw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zapisy kamer umożliwiają bowiem szybkie ustalenie okoliczności zdarzenia, a w konsekwencji równie szybką reakcję (natychmiastowa reakcja policji czy pogotowia, pomoc poszkodowanym, a dalej - ewentualne poszukiwanie sprawcy w przypadku zdarzeń o charakterze kryminalnym). Mając na uwadze zaangażowanie władz Miasta i Gminy Myślenice w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców chciałabym wesprzeć te działania wnioskując o  przeznaczenie środków z budżetu obywatelskiego na projekt "Bezpieczni w Trzemeśni"

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania "Bezpieczni w Trzemeśni" skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi oraz osoby przebywające na wypoczynku, podróżujące drogami powiatowymi położonymi na terenie miejscowości,  niezależnie od wieku, płci, grup zawodowych. Szacuje się iż średnio na dzień przez miejscowość Trzemeśnia przejeżdża około 6000 samochodów i porusza się pieszo około 2000 osób. Wszelkie zgody są zapewnione.   Jeżeli będzie konieczność wycięcia drzew, będzie to zapewnione.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup urządzeń do monitorowania30 000 zł
2Zakup kpl tablic informacyjnych o monitorowaniu1 000 zł
3zakup rejestratora6 000 zł
Łącznie: 37 000 zł