zadanie nr 37

37. Trzemeśnia -> Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana i grillowisko


Lokalizacja

Działka gminna  732 (na przeciwko Kościoła i OSP Trzemeśnia)  

Skrócony opis zadania

1. Wybudowanie podłoża z kostki brukowej i ustawienie na nim drewnianej altany
2. Zakup drewnianych stołów i ławek do środka altany
3. Wybudowanie betonowego paleniska i założenia dookoła stołów drewnianych i ławek
4. Częściowe ogrodzenie działki nr 732 od drogi powiatowej w kierunku Zarzecza  190m

Opis zadania

1. Wybudowanie podłoża z kostki brukowej i ustawienie na nim drewnianej altany
2. Zakup drewnianych stołów i ławek do środka altany
3. Wybudowanie betonowego paleniska zamontowanie grilla i założenia dookoła drewnianych ławek
4. Częściowe ogrodzenie działki nr 732 od drogi powiatowej w kierunku Zarzecza będące zabezpieczeniem dla dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem zadania jest zorganizowanie miejsca wspólnych spotkań i integracji społeczeństwa, oraz aktywnego wypoczynku. Jest ono zlokalizowane w miejscu ogólnodostępnym, w centrum miejscowości Trzemeśnia. Realizacja zadania dodatkowo zapewni schronienie przed nadmiernym słońcem dla rodziców / opiekunów korzystających z pobliskiego placu zabaw. Zadanie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych, wpłynie ono na zawiązanie dobrych relacji międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają osoby bez ograniczeń: wiekowych, płci grup zawodowych. Powstałe miejsce będzie punktem odpoczynku dla odwiedzających naszą miejscowość gości, schronieniem przed nagłą zmianą pogody, ochroną przed nadmiernymi promieniami słonecznymi. Szacuje się że w danym okresie z powstałego miejsca skorzysta ponad 1000000 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1podłoga z kostki brukowej3 000 zł
2drewniana altana11 000 zł
3Palenisko (palisada i żwir)500 zł
4Stoły i ławki do altany3 300 zł
5Grill trójnóg500 zł
6ogrodzenie placu 190 m24 700 zł
Łącznie: 43 000 zł