zadanie nr 45

45. "Słoneczna plaża" - modernizacja placu zabaw przy Nowym Os. 1000-lecia na wysokości bloków nr 18, 19, 20, 21


Lokalizacja

Myślenice, osiedle 1000-lecia obok bloków 18, 19, 20

Skrócony opis zadania

"Słoneczna plaża" - zakup i montaż uprzędzeń oraz huśtawek na placu zabaw przy nowym osiedlu 100-lecia na wysokości bloków nr 18, 19, 20, 21 wraz z ogrodzeniem.

Opis zadania

Modernizacja placu zabaw na osiedlu 1000-lecia obok bloków 18,19,20 obejmuje wymianę oraz uzupełnienie istniejących obecnie elementów oraz ogrodzenie placu zabaw. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu oraz poprawa jakości urządzeń i zwiększenie atrakcyjności.
1.  Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
2. Realizacja zadania

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania umożliwi wszechstronny rozwój funkcji ruchowych dzieci korzystających z placu zabaw oraz zwiększy ich bezpieczeństwo.
W połączeniu projektu - uzasadnienie "Słoneczna plaża"
Na obecną chwilę nie ma na osiedlu placu zabaw, który by spełniał oczekiwania użytkowników. Jest to inwestycja oczekiwana od wielu lat, a na obecną chwilę budowane są nowe bloki, a co za tym idzie zwiększa się liczba dzieciaków. Ten nowy plac jest niezbędny przy tak gęstej zabudowie i pamiętać należy, że je

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają dzieci w różnym wieku zamieszkałe na osiedlu. Szacowana liczba osób która skorzysta z realizacji zadania-kilkaset. Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "Zorza" w Myślenicach akceptuje realizuję zadania oraz wyraża zgodę na podpisywanie odpowiedniego porozumienia z Gminą Myślenice dotyczącą gruntów na których planowana jest realizacja zadania z § 12 ust.9 Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu 5 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia35 000 zł
3Wymiana i montaż nowych urządzeń118 000 zł
Łącznie: 158 000 zł