zadanie nr 1

1. Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej.


Zdjęcie do projektu Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej.

Lokalizacja

Pobocze przy drodze w Krzyszkowicach od Plebanii w stronę pętli autobusowej. Projekt zakłada wykonanie chodnika w Krzyszkowicach przy drodze gminnej nr K540269 (  nr działki 741, 456), od Plebanii działka nr 713/6; 713/2 przez most i dalej do Państwa L.W. Pitala nr działki 671/5, okręg 8.

Skrócony opis zadania

Projekt zakłada wykonanie chodnika w Krzyszkowicach przy drodze gminnej nr K540269  z lewej strony drogi, od Plebanii przez most do Państwa L.W. Pitala, w stronę pętli autobusowej. Szerokość chodnika 150 cm, długość około 90 mb. Chodnik zostanie wykonany z kostki brukowej o wymiarach 20cm/10cm/8cm

Opis zadania

1. Wykonanie projektu.
2. Analiza projektu i jego wytycznych. Analizy dokonuja odpowiednie organy UM w Myślenicach.
3. Sporządzenie Kosztorysu.
4. Przetarg wyłaniający wykonawcę i dostawcę niezbędnych materiałów.
5. Wykonanie.
6. Odbiory techniczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach to kluczowy, niecierpiący zwłoki element mający pozytywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców pieszych i zmotoryzowanych oraz osób przyjezdnych. Jest to projekt charakteryzujący się ogólnodostępnością. W dobie szybko rozwijającej sie motoryzacji, mobilności mieszkańców, kiedy ruch na drogach jest coraz większy, projekt ten w znacznym stopniu poprawi poziom bezpieczeństwa pieszych  m.in. dzieci uczęszczających do szkoły, wiernych idących do kościoła, dorosłych niezmotoryzowanych, spacerowiczów i osób uprawiających sport. Jest to sprawa niezwykle istotna również dla kierowców, którzy ciągle borykają się z koniecznością omijania pieszych i rowerzystów. Dodatkowo po zmierzchu borykają się z problemem słabej widoczności pieszych. Przy drodze nie ma pobocza, co oznacza, ze idące osoby muszą chodzić po drodze narażając się na niebezpieczeństwo potrącenia przez jadące samochody.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Jest to projekt ogólnodostępny. Beneficjentami projektu są dzieci uczęszczające do szkoły, wierni idący do kościoła, dorośli niezmotoryzowani, spacerowicze i osoby uprawiające sport. Projekt ułatwi rowerzystom i kierowcom prowadzącym pojazdy mechaniczne ( samochody, ciągniki) jazdę po Krzyszkowicach,gdyż w obecnej  sytuacji,kiedy przy drodze gminnej nie ma chodnika, ani pobocza, jazda pojazdem mechanicznym wśród spacerowiczów wymaga niezwykłego skupienia i powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu8 200 zł
2Analiza projektu i jego wytycznych. Analizy dokonuja odpowiednie organy UM w Myślenicach.500 zł
3Sporządzenie Kosztorysu.300 zł
4Wykonanie. 26 600 zł
5Odbiory techniczne i dokumentacja.500 zł
Łącznie: 36 100 zł

Załączniki

mapka-geoportal.pdf