zadanie nr 1

1. Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej.


Opis zadania

1. Wykonanie projektu.
2. Analiza projektu i jego wytycznych. Analizy dokonuja odpowiednie organy UM w Myślenicach.
3. Sporządzenie Kosztorysu.
4. Przetarg wyłaniający wykonawcę i dostawcę niezbędnych materiałów.
5. Wykonanie.
6. Odbiory techniczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach to kluczowy, niecierpiący zwłoki element mający pozytywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców pieszych i zmotoryzowanych oraz osób przyjezdnych. Jest to projekt charakteryzujący się ogólnodostępnością. W dobie szybko rozwijającej sie motoryzacji, mobilności mieszkańców, kiedy ruch na drogach jest coraz większy, projekt ten w znacznym stopniu poprawi poziom bezpieczeństwa pieszych m.in. dzieci uczęszczających do szkoły, wiernych idących do kościoła, dorosłych niezmotoryzowanych, spacerowiczów i osób uprawiających sport. Jest to sprawa niezwykle istotna również dla kierowców, którzy ciągle borykają się z koniecznością omijania pieszych i rowerzystów. Dodatkowo po zmierzchu borykają się z problemem słabej widoczności pieszych. Przy drodze nie ma pobocza, co oznacza, ze idące osoby muszą chodzić po drodze narażając się na niebezpieczeństwo potrącenia przez jadące samochody.

Opis lokalizacji

Pobocze przy drodze w Krzyszkowicach od Plebanii w stronę pętli autobusowej. Projekt zakłada wykonanie chodnika w Krzyszkowicach przy drodze gminnej nr K540269 ( nr działki 741, 456), od Plebanii działka nr 713/6; 713/2 przez most i dalej do Państwa L.W. Pitala nr działki 671/5, okręg 8.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Jest to projekt ogólnodostępny. Beneficjentami projektu są dzieci uczęszczające do szkoły, wierni idący do kościoła, dorośli niezmotoryzowani, spacerowicze i osoby uprawiające sport. Projekt ułatwi rowerzystom i kierowcom prowadzącym pojazdy mechaniczne ( samochody, ciągniki) jazdę po Krzyszkowicach,gdyż w obecnej sytuacji,kiedy przy drodze gminnej nie ma chodnika, ani pobocza, jazda pojazdem mechanicznym wśród spacerowiczów wymaga niezwykłego skupienia i powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie projektu8 200 zł
2Analiza projektu i jego wytycznych. Analizy dokonuja odpowiednie organy UM w Myślenicach.500 zł
3Sporządzenie Kosztorysu.300 zł
4Wykonanie. 26 600 zł
5Odbiory techniczne i dokumentacja.500 zł
Łącznie: 36 100 zł

Załączniki

mapka-geoportal.pdf