zadanie nr 3

3. Wykonanie kostki betonowej na na cmentarzu w Krzyszkowicach


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Krzyszkowicach, dz. nr 756.

Skrócony opis zadania

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na górnej alejce wraz z otoczeniem ołtarza na cmentarzu komunalnym  w Krzyszkowicach.

Opis zadania

Wykonanie ok. 220 m2 kostki betonowej 6 cm, prostokątnej, szarej na górnej alejce wraz z otoczeniem ołtarza na cmentarzu w Krzyszkowicach dz. nr 756 obręb 0008.
1. Roboty ziemne - korytowanie, załadunek i wywóz ok. 95 m3 gruntu.
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, pow. 220 m2.
3. Wykonanie obrzeży 30x8cm na ławie betonowej , ok. 150mb.
4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, szarej, prostokątnej gr. 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej, pow. 220m2.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnej chwili na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach brak jest nawierzchni utwardzonej, teren jest nierówny, grząski, alejkę zarasta trawa. Nawet po niewielkim deszczu na górnej alejce która jest głównym szlakiem komunikacyjnym na tym cmentarzu tworzą się duże kałuże i błoto. Utrudnia to, a czasem uniemożliwia normalne poruszanie się po cmentarzu i jest bardzo uciążliwe dla osób odwiedzających cmentarz. Konieczne jest także wykonanie nawierzchni z kostki wokół ołtarza na cmentarzu, gdyż po opadach deszczu odprawianie mszy świętej w tym miejscu jest bardzo utrudnione ze względu na tworzące się błoto w którym musi stać ksiądz odprawiający mszę św. Realizacja zadania rozwiąże te problemy i wydatnie wpłynie nie tylko na wygląd cmentarza ale przede wszystkim na komfort osób odwiedzających cmentarz w Krzyszkowicach.  

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Skorzystają wszystkie grupy mieszkańców nie zależnie od wieku, płci, czy miejsca zamieszkania. Cmentarz jest takim miejscem który odwiedzają właściwie wszyscy. Głównie będą to mieszkańcy Krzyszkowic, ale także duża liczba mieszkańców pozostałych miejscowości gminy. Cmentarz w Krzyszkowicach odwiedzają często mieszkańcy sąsiednich miejscowości m.in. Zawady, Jawornika, Polanki, Głogoczowa a także Myślenic. Szacowana liczba osób korzystających to 5000 osób/rok

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Roboty ziemne3 500 zł
2Podbudowa11 500 zł
3Nawierzchnia z kostki (robocizna+materiał)15 100 zł
4Obrzeże betonowe (robocizna+materiał)6 500 zł
Łącznie: 36 600 zł

Załączniki

kosztorys.pdf