zadanie nr 4

4. Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa!


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zakupie namiotu na różne wydarzenia kulturalne organizowane w Bęczarce np. piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty czy festyn strażacki. Profesjonalny namiot uchroni małych artystów oraz uczestników imprez przed wysoką temperaturą, wiatrem i niespodziewanymi opadami deszczu.

Opis zadania

Zakup profesjonalnego namiotu imprezowego o wymiarach 10x8m, wys. 2,5 m z firmy Pol-Plan Hale namiotowe, który będzie wykorzystywany podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w Bęczarce tj. piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty, festyn strażacki, zabawy taneczne. Namiot będzie służył dzieciom z przedszkola i szkoły podstawowej w Bęczarce, nauczycielom, rodzicom i krewnym, a także mieszkańcom wsi podczas festynów i zabaw tanecznych. Według wyliczeń gmina przyznała na Bęczarkę kwotę 16 485,00 zł brutto (15 zł na jednego mieszkańca). Po konsultacji z firmą wykonawczą namiot będzie kosztował 19 680 zł brutto, w związku z tym brakującą sumę pokryjemy z środków własnych. Namiot będzie przechowywany w budynku strażnicy OSP Bęczarka, a odpowiedzialne za jego odpowiednie przechowywanie i wypożyczanie będzie Stowarzyszenie Bęczarka Razem. Ponadto zostanie utworzony regulamin w którym zostaną określone zasady użyczania sprzętu Mieszkańcom.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie powinno zostać zrealizowane, ponieważ szkoła i przedszkole już od pięciu lat organizują piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty. Odbywa się on zawsze w pierwszym tygodniu czerwca, i już nie jeden raz zdarzyło się, że burze i niespodziewane ulewy potrafiły tak dokuczyć, że pomimo dobrych chęci i zabawy imprezę trzeba było wcześniej zakończyć. Podobnie jest z festynami, które organizują strażacy. Organizując te imprezy (a nie posiadając namiotu) musimy ponosić dodatkowe koszty związane z jego wypożyczeniem, a często ze względu na sezon imprezowy ww sąsiednich miejscowościach jest nam trudno taki namiot załatwić. Celem zadania jest zapewnienie przedszkolakom w wieku od 3-6 lat oraz dzieciom ze szkoły podstawowej dogodnych warunków do występów artystycznych i tanecznych  tj. ochrony przed palącym słońcem lub ulewnym deszczem, a także rodzicom, babciom, dziadkom i przybyłej rodzinie, która z przyjemnością może oglądnąć występy naszych dzieci.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają:
- przedszkolaki w wieku 3-6 lat z przedszkola w Bęczarce (ok.50 dzieci),
- dzieci ze szkoły podstawowej w Bęczarce (ok. 80 dzieci)
- rodzina dzieci biorących udział w występach (ok. 150 osób)
- uczestnicy festynów - miejscowi wraz z gośćmi (ok. 250 osób)
Podczas pikniku rodzinnego z namiotu skorzystać może ok. 300 osób (występ przedszkolaków 50 os. i dzieci ze szkoły cyklicznie klasa po klasie), w przypadku festynu na podeście może bawić ok. 50 par z orkiestrą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Namiot imprezowy16 485 zł