zadanie nr 5

5. Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów.


Zdjęcie do projektu Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice. Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci dwóch quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych oraz transportu quadów.

Lokalizacja

Teren całego Miasta i Gminy Myślenice.

Skrócony opis zadania

Wolontariusze z Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Psami proszą o oddanie głosu tak abyśmy My mogli kiedyś pomóc Wam. Zadanie obejmuje zakup sprzętu specjalistycznego dla GPR Myślenice i będzie to pełen zestaw sprzętu do prowadzenia działań patrolowo – ratowniczych w trudnym terenie.  

Opis zadania

1. Działania poszukiwawczo – ratownicze przy współpracy ze Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem Ratunkowym.
2. Pomoc w dotarciu do osób poszkodowanych znajdujących się w trudno dostępnym terenie gdzie nie ma możliwości dotarcia karetki lub innego rodzaju ciężkiego sprzętu ratowniczego.
3. Wszelkiego rodzaju działania podczas klęsk żywiołowych przy współpracy ze Strażą Pożarną, Policją, Wojskiem i Pogotowiem Ratunkowym w tym w szczególności patrolowanie terenu i pomoc przy ewakuacji osób oraz mienia z miejsc trudno dostępnych lub zajętych przez żywioł.
4. Dotarcie do osób mieszkających w trudnym terenie w okresie zimowym i dostarczenie im leków oraz żywności oraz w razie potrzeby transport medyczny.
5. Ćwiczenia grup ratowniczych podnoszące w ten sposób kwalifikacje własne oraz umożliwiające przygotowanie się do różnych sytuacji ratowniczych.
6. Pomoc przy zabezpieczeniu imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych.
7. Działalność profilaktyczna w postaci prelekcji i pokazów szkoleni

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Quady są niezbędne do działań poszukiwawczo-ratowniczych. W terenie górzystym szybciej docierają ze sprzętem medycznym do osoby poszkodowanej oraz ewakuują ją na profesjonalnej przyczepce transportowej. W zimie umożliwiają dotarcie do osób zamieszkujących rejony gdzie nie dojedzie cięższy sprzęt i dostarczenie tym mieszkańcom żywności, leków oraz zabranie ich celem przetransportowania do lekarza. Są też używane podczas klęsk żywiołowych jako funkcja patrolowa i przy ewakuacji osób i mienia.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice gdyż zakupiony sprzęt wpłynie znacznie na poprawę poziomu bezpieczeństwa w całym naszym regionie i będzie cały czas w gotowości do akcji poszukiwawczo-ratowniczych jak również wykorzystywany w czasie wolnym np.do prelekcji i ćwiczeń. Sprzęt będzie stacjonował w budynku OSP Myślenice Dolne Przedmieście i będzie przewożony w razie potrzeby w dowolne miejsce w Gminie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dwa quady ratownicze80 000 zł
2Przyczepka do transportu quada7 000 zł
3Przyczepka ratownicza do transportu poszkodowanych6 000 zł
Łącznie: 93 000 zł

Załączniki