zadanie nr 7

7. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia


Lokalizacja

Boisko sportowe LKS Skalnik Trzemeśnia
Trzemeśnia 658

Skrócony opis zadania

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających na co dzień z boiska. Realizacja projektu poprawi funkcjonalność obiektu, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Trzemeśni.

Opis zadania

Projekt został skonsultowany z firmą PESMENPOL z Trzemeśni, mającą duże doświadczenie w budowie piłkochwytów. Prace potrwają ok. tygodnia. W początkowym etapie będą polegały na instalacji słupów oraz stalowej furtki, następnie na słupy zostanie zamocowana siatka ochronna. Plan zakłada budowę stalowej furtki wejściowej, 50 metrów piłkochwytu za trybunami, 65 metrów za bramką od strony wschodniej, oraz 21 metrów od strony północnej. Firma PESMENPOL dokonała szacunkowej wyceny inwestycji na kwotę 35368zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budowa piłkochwytów na boisku treningowym jest inwestycją niezbędną dla poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Płyta boiska treningowego kończy się w odległości kilku metrów od trybun nowego obiektu. Obecnie brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń między boiskiem treningowym, a trybunami. W przypadku gdy piłka wpadnie na trybuny, naraża to uczestników zajęć sportowych na niebezpieczeństwo upadku, ponieważ trybuny znajdują się kilka metrów niżej. W przeszłości doszło już do kilku, na szczęście niegroźnych incydentów z udziałem dzieci. Ponadto budowa piłkochwytów na innych odcinkach boiska, zwłaszcza za bramką od strony wschodniej, znacznie poprawi jego funkcjonalność.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy na co dzień trenują w klubie LKS Skalnik Trzemeśnia w liczbie 130 osób. Ponadto z boiska korzystają dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Trzemeśni. Wolny wstęp na obiekt treningowy mają też wszyscy mieszkańcy Trzemeśni i okolic.
Klub LKS Skalnik wyraził zgodę na przeprowadzenie tej inwestycji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Piłkochwyt 136 metrów: Materiały - słupy stalowe, stalowa furtka, siatka polietylenowa + montaż w stopie fundamentowej35 368 zł