zadanie nr 9

9. Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa im.T. Banachiewicza
Poręba 16
32-425 Trzemeśnia
oraz teren przy szkole.

Skrócony opis zadania

Pomysł opiera się na zbudowaniu przy SP w Porębie klasy plenerowej w której uczniowie będą mogli odbywać lekcje wiosną i jesienią. Będzie to 1 w powiecie myślenickim klasa na otwartej przestrzeni. W ramach działań planowane są także pozalekcyjne zajęcia z dyscypliny speed-ball dla uczniów szkoły.

Opis zadania

1. Metamorfoza w otoczeniu SP w Porębie: wymiana ławek parkowych, słupów do siatkówki, zakup stojaków na rowery.
2. Metamorfoza - klasa plenerowa. Pomysł opiera się na wyborze miejsca i przygotowaniu terenu, zakupie ławek i krzeseł dla uczniów oraz nauczyciela. Zajęcia plenerowe będą zorganizowane na wiosnę i jesienią.
3. Metamorfoza w ofercie SP w Porębie. Przygotowanie pozalekcyjnej oferty zajęć dla uczniów z dyscypliny speed-ball. Zajęcia prowadzić będzie trener, sędzia speed-ball z uprawnieniami międzynarodowymi. Treningi w okresie zimowym odbędą się na sali gimnastycznej przy SP w Porębie, w okresie letnim na boisku sportowym. Oferta zajęć będzie obejmowała okres luty-grudzień 2018.
4. Piknik promujący Metamorfozę SP w Porębie.
Piknik będzie mieć charakter otwarty dla mieszkańców Poręby. Przy okazji pikniku zostanie zorganizowany film promocyjny. Zadbamy też aby w mediach pojawiły się relacje z wydarzenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

SP w Porębie i jej otoczenie to miejsce skupiające lokalną społeczność.To miejsce które jest łącznikiem pomysłów mieszkańców. Właśnie w najbliższym otoczeniu szkoły spotyka się młodzież po lekcjach, ale także mieszkańcy, którzy korzystają z placu zabaw, boiska, ławek parkowych.
Pomysł wynika z potrzeby, którą zasygnalizowali uczniowie do dyrekcji szkoły, jak również rodzice podczas wywiadówek szkolnych. Dzieci pytają o możliwość wyjścia poza budynek szkoły na lekcje plenerowe. Rodzice o nowe ławki i stojaki na rowery. Zarówno dzieci jak również rodzice pytają o pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów. Zadanie odpowiada na zgłoszone potrzeby mieszkańców. Zostało opracowane po rozmowie z dyrekcją SP i spotkaniu z rodzicami.
Realizacja pomysłu pozwoli na uatrakcyjnienie otoczenia i oferty zajęć SP - jako miejsca znajdującego się w centrum Poręby i skupiającego ponad połowę wszystkich mieszkańców wioski wliczając: dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz ich rodziców i rodzeństwo.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Poręby – osoby w różnym wieku (uczniowie, rodzice, mieszkańcy korzystający z otoczenia szkoły). W lekcjach plenerowych i zajęciach pozalekcyjnych będą brać udział uczniowie szkoły – dzieci w wieku 5-12 lat. Piknik promujący metamorfozę będzie wydarzaniem otwartym dla mieszkańców Poręby. Łącznie z planowanych działań skorzysta ok. 500 osób. Dyrektor SP w Porębie jest bardzo otwarty na proponowany pomysł i przedłożył oświadczenie deklarujące współpracę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ławka parkowa (150 cm)2 650 zł
2Stojak na rowery (5 stanowisk)1 506 zł
3Słupki do siatkówki 800 zł
4Tuleje do słupków200 zł
5Montaż tulei i słupków1 000 zł
6Klasa lekcyjna plenerowa [komplet: stół + ławka]3 300 zł
7Klasa lekcyjna plenerowa [komplet: stół + krzesło]400 zł
8Klasa lekcyjna plenerowa [materiały do montażu – uchwyty metalowe]300 zł
9Film metamorfoza SP w Porębie400 zł
10Piłki do gry w speed-ball (8 sztuk)296 zł
11Zajęcia pozalekcyjne z dyscypliny speed-ball (luty-grudzień -70 godzin)7 000 zł
12Materiał sponsorowany130 zł
Łącznie: 17 982 zł

Załączniki

oswiadczenie-bo.pdf