zadanie nr 12

12. Zakup sprzetu RTV i sprzętu komputerowego jako wyposażenie do nowo przeniesionej Świetlicy Wiejskiej W Bęczarce.


Opis zadania

Sprzęt nagłaśniający- pomagający w prowadzeniu zajęć oraz w  organizacji pikników,festynów, zebrań wiejskich oraz imprez okolicznościowych ,
Telewizor - dydaktyczna pomoc w czasie zajęć , sprzęt potrzebny do organizacji wieczorów filmowych i piłkarskich.
Odtwarzacz dvd - dydaktyczna pomoc w czasie zajęć, sprzęt potrzebny do organizacji wieczorów filmowych.
Dwa stanowiska komputerowe - dydaktyczna pomoc w czasie zajęć jak również forma spędzania czasu wolnego dla osób korzystających ze świetlicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W zwiazku z przenośnymi świetlicy która istnieje od 48 lat i cały czas cieszy się dużą popularnością wśród wszystkich mieszkańców wsi prosimy o dofinansowanie w postaci sprzętu RTV oraz w sprzętu komputerowego.Nasza placówka która mieści się w budynku OSP nie posiada w/w sprzętu który podniesie komfort i ułatwi możliwości rozwoju,edukacji i działalności świetlicy.

Opis lokalizacji

Strażnica OSP Bęczarka

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci od lat 3 aż po młodzież(dziewczynki i chłopcy),dorosłych mieszkańców (kobiety i mężczyźni) Bęczarki także Stowarzyszenie Bęczarka Razem oraz Bęczarka Dzieciom jak również członkowie Osp -ok 2500 osób w skali roku.Tygodniowo ze świetlicy korzysta ok 120 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1SPRZET NAGŁASNIAJĄCY(mixer,2 głosniki,2 mikrofony,zestaw do karaoke)8 000 zł
2TELEWIZOR4 000 zł
3SPRZET ODTWARZAJACY DVD285 zł
4DWA STOISKA KOMPUTEROWE4 200 zł
Łącznie: 16 485 zł