zadanie nr 13

13. Rozbudowa i unowocześnienie Placu Zabaw dla dzieci - Myślenice - Zarabie (Dolny Jaz)


Lokalizacja

Myślenice-Zarabie, ul. Zdrojowa (Dolny Jaz)

Skrócony opis zadania

Rozbudowa i unowocześnienie Placu Zabaw dla dzieci - Myślenice - Zarabie ( Dolny Jaz)

Opis zadania

Zadaniem Budżetu Obywatelskiego jest zagospodarowanie terenu Zarabie-Dolny Jaz, dzięki czemu nasze dzieci otrzymają miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu, poprzez urządzenie placu zabaw – miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i rodzicom. Celem projektu jest stworzenie najmłodszym mieszkańcom Myślenic w szczególności dzielnicy Zarabie ale także turystom , którzy przyjeżdżają wypocząć do naszej miejscowości, bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw na wolnym powietrzu, poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dla dzieci. Stworzono by bezpieczne i atrakcyjne miejsce do zabaw dla dzieci, które byłoby nadrzędnym celem realizowanej operacji.  Projekt umożliwi mieszkańcom rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Jako rodzic trójki dzieci a zarazem mieszkaniec Zarabia uważam, że rozbudowa Placu Zabaw na Dolnym Jazie jest potrzebna zarówno nam mieszkańcom jak i osobom, które przyjeżdżają wraz z dziećmi do Myślenic spędzić wolny czasu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Obecny plac zabaw , nie spełnia oczekiwań rodziców i dzieci, które tam przychodzą/przyjeżdżają. Jest wybrakowany ( na 4 huśtawki, 2  dla dzieci 0-3 lat zostały ściągnięte)  a urządzenia, które są obecnie dostępne są bardzo zniszczone i stwarzają zagrożenie w użytkowaniu. Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Miejsce to będzie integrować dzieci poprzez wspólne zabawy. Wpłynie na przyjemne, pozytywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Rodzice będą mieli możliwość zdobywania wiedzy poprzez wymianę doświadczeń w wychowywaniu i opiece nad dzieci podczas spotkań na placu zabaw. Plac zabaw poprawi estetykę Dolnego Jazu i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Stworzenie nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z placu zabaw korzystać będą przede wszystkim rodzice wraz z dziećmi z najbliższego sąsiedztwa ale także mieszkańcy całych Myślenic , okolicznych wsi oraz  turyści, których z roku na rok jest coraz więcej w Myślenicach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup sprzętu wraz z montażem15 000 zł

Załączniki