zadanie nr 14

14. DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.


Lokalizacja

Szkoła podstawowa w Jaworniku oraz przewidziane i potrzebne miejsca w terenie.

Skrócony opis zadania

Projekt będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, które będą miały na celu rozbudzanie ciekawości świata, pasji aktywności, rozwijanie talentów itp.
Proponowane zajęcia:
artystyczne
sportowe
komunikacja społeczna
działania reedukacyjne
wsparcie logopedyczno psychologiczno prawnicze
inne.

Opis zadania

Działania w ramach tego projektu będą polegały na propozycji następujących zajęć:
- artystyczne - na przykład teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne i inne
- sportowe - na przykład kółko rowerowe i inne
- komunikacja społeczna - na przykład warsztaty dziennikarskie i inne
- działania reedukacyjne - na przykład pomoc w nauce w zakresie przedmiotów ścisłych, języków obcych i innych
- wsparcie logopedyczno psychologiczne - na przykład dyżury specjalistów, z których będą mogli skorzystać zarówno dzieci i młodzież jak też ich opiekunowie.
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalistów w danego zakresu. Przewidujemy raz na dwa - trzy miesiące wizytę znanej osoby odnoszącej sukcesy w określonej dziedzinie.
Po zakończeniu zajęć odbędzie się prezentacja zdobytych umiejętności oraz wystawa wykonanych prac.
W ramach prezentacji zdobytych umiejętności przewidujemy również szeroko pojęte partnerstwo z grupami realizującymi podobne działania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Jawornik jest największą wsią w Gminie Myślenice, która liczy ponad 3 tysiące mieszkańców. W ubiegłym - 2016/2017 roku szkolnym w Szkole Podstawowej uczyło się 249 uczniów. Po reformie oświaty ich ilość na pewno wzrośnie chociażby poprzez wchłonięcie miejscowego Gimnazjum.
Zajęcia w szkole kończyły się we wczesnych godzinach popołudniowych. Żadna organizacja pozarządowa (poza LKS JAWOR) nie realizowała zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Rodzice, którzy mieli na to czas i pieniądze wozili i wożą podopiecznych na różnego rodzaju zajęcia do pobliskich Myślenic. Było i jest to niezwykle uciążliwe zarówno dla dzieci i młodzieży (nadmierne pochłanianie czasu związane z dojazdem) jak też dla opiekunów (obligatoryjne wygospodarowanie czasu jak również koszy).
Propozycje działań poprzez realizację przedmiotowego projektu stanowiłyby wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.  W trakcie i po zakończeniu tych działań aktywny byłby system komunikacji w kierunku nauczycieli i opiekunów.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z projektu skorzystają dzieci i młodzież zamieszkali w Jaworniku, w wieku od 6 do 15 roku życia, obojga płci, około 115 osób.
Działania reedukacyjne będą realizowane od poniedziałku do czwartku - po około 2 godziny dziennie. Pozostałe zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku i w zależności potrzeb w grę będzie wchodziła sobota po ok. 1 godzinę dziennie. Dyżury specjalistów  - dostępne również dla o dla opiekunów - odbywać się raz w tygodniu - po około 1 godzinie dziennie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1opieka wychowawców i specjalistów 25 000 zł
2zakup sprzętu11 500 zł
3zakup materiałów dydaktycznych2 500 zł
4inne1 000 zł
Łącznie: 40 000 zł