zadanie nr 15

15. Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance.


Lokalizacja

Polanka – drogi gminne o nr 582, 494/4.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu poboczy przy drogach gminnych przez poszerzenie wąskich dróg asfaltowych. Zostaną założone przepusty i położona nakładka asfaltowa.

Opis zadania

1. Założenie przepustów wzdłuż drogi.
2. Utwardzenie poboczy.
3. Położenie asfaltu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu przejazdu mieszkańców Polanki. Drogi gminne asfaltowe o numerach 582
i 494/4 są wąskie. Przy spotkaniu dwóch pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach obecnie istnieje konieczność aby jeden z pojazdów zjechał na prywatny zjazd do posesji. Jest to uciążliwe i niebezpieczne. Z rozmów z mieszkańcami Polanki wynika, że jest to istotny problem do rozwiązania.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie skierowane jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polanki, którzy prowadzą pojazdy mechaniczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Poszerzenie drogi (240zł x 1m2 x 69)16 560 zł