zadanie nr 15

15. Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance.


Opis zadania

1. Założenie przepustów wzdłuż drogi.
2. Utwardzenie poboczy.
3. Położenie asfaltu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu przejazdu mieszkańców Polanki. Drogi gminne asfaltowe o numerach 582
i 494/4 są wąskie. Przy spotkaniu dwóch pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach obecnie istnieje konieczność aby jeden z pojazdów zjechał na prywatny zjazd do posesji. Jest to uciążliwe i niebezpieczne. Z rozmów z mieszkańcami Polanki wynika, że jest to istotny problem do rozwiązania.

Opis lokalizacji

Polanka – drogi gminne o nr 582, 494/4.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zadanie skierowane jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polanki, którzy prowadzą pojazdy mechaniczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Poszerzenie drogi (240zł x 1m2 x 69)16 560 zł