zadanie nr 16

16. Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II)


Lokalizacja

teren zieleni użytkowej przy placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia II

Skrócony opis zadania

Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II).
Siłownia posłuży wszystkim grupom wiekowym od nastolatków do seniorów i będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Myślenic.

Opis zadania

1. Wydzielenie lokalizacji przy placu zabaw (Osiedle 10000-lecia II)
2. Weryfikacja / uzupełnienie proponowanego zestawu do ćwiczeń ze wzgędlu na użyteczność podanych elementów, ewentualne dodanie dedykowanych urządzeń dla osób niepełnosprawnych  
3. Zweryfikowanie proponowanego dostawcy pod względem konkurencyjności oferty/ceny
4. Zakup wybranego zestawu do ćwiczeń od wybranego dostawcy
5. Nadzór instalacji wybranego zestawu na miejscu inwestycji
6. Oddanie do użytku

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Siłownia zewnętrzna jest dobrym uzupełnieniem terenów rekreacyjnych przy placu zabaw. Z obiektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy, a lokalizacja jest korzystna dla szerokiego grona osób w różnym przedziale wiekowym.
Rozwiązanie to sprawdziło się na Zarabiu. Tam z podobnej siłowni korzysta sporo ludzi. W proponowanej lokalizacji ilość osób, które mogły by z takiej siłowni korzystać może nawet większa. Osiedle 1000-lecia, znajdujące się w bezposrednim sąsiedztwie i zamieszkuje je dużo osób. Dla części z nich (tych w podeszłym wieku) wyprawa na Zarabie to duży wysiłek, a mając przyrządy do ćwiczeń mogłyby z nich korzystać w łatwy sposób. Podobnie spora część dorosłych odwiedzająca codziennie plac zabaw z dziećmi. Miejsce wydaje się idealne do promocji sportu i podstawowych ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Wpisuje się też w plan zagospodarowania przestrzennego (zieleń użytkowa) i wizerunek miasta (Strefa Wolnego Czasu). Nie generuje kosztów w przyszłości (obsługa, naprawy, serwis)

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Wiek: nastolatki, studenci, osoby dorosłe i seniorzy. Płeć: kobiety i mężczyźni. Miejsce zamieszkania: rejon mieski miasta Myślenice. Grupy zawodowe: wszystkie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup zestawu do ćwiczeń wraz z transportem i montażem (na podstawie http://trainer.net.pl/, promocja zestaw nr3, dodany w załączniku - do weryfikacji co do ilości elementów i konkurencyjności ceny z innymi ofertami na rynku)15 000 zł

Załączniki