zadanie nr 18

18. Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku


Lokalizacja

Teren przy Domu Ludowym, działka nr 34/2, Myślenice ob. 3.

Skrócony opis zadania

Inwestycja obejmie: ogrodzenie terenu przyległego do Domu Ludowego, wykonanie wjazdu, wydzielenie ok. 20 miejsc postojowych, adaptację części terenu pod plac zabaw, oraz wyposażenie go w ławki i stoły do gry w szachy, chińczyka, ping-ponga, piłkarzyki. Zainstalowanie oświetlenia i monitoring terenu.

Opis zadania

1. Roboty ziemne i dostosowawcze. Przygotowanie terenu pod miejsca postojowe, oraz pod wykonanie ogrodzenia i posadzenie tui.
2. Ogrodzenie działki od strony wschodniej i od strony Bysinki ogrodzeniem panelowym wys. 1,5m dł. ok. 107mb.
3. Ogrodzenie obszaru wydzielonego pod plac zabaw ogrodzeniem panelowym wys. 1,2m wraz z furtką dł. ok. 37mb.
4. Posadzenie tui od strony ul. 3 Maja na dł. ok. 70m
5. Wyposażenie placu zabaw 2 huśtawki, 2 koniki sprężynowe, zestaw ze zjeżdżalnią.
6. Wyposażenie terenu zielonego w podwójny zestaw do gry w chińczyka i szachy, stół do ping-ponga, stół do gry w piłkarzyki.
7. Wyposażenie terenu w 6 ławeczek i 2 kosze na śmieci.
8. Wykonanie utwardzenia terenu pod planowane miejsca postojowe ok. 450m2.
9. Wybetonowanie ciągu komunikacyjnego między miejscami postojowymi w kierunku Domu Ludowego 150m2.
10. Montaż 3 lamp (w miejscu istniejących słupów).
11. Montaż monitoringu (4 kamery, rejestrator).
12. Usunięcie drewnianego słupa.
13. Przesunięcie koszykówki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu przyległego do Domu Ludowego. Tak zagospodarowany obszar zapewni mieszkańcom i osobom korzystającym z tego terenu na poczucie bezpieczeństwa i przyczyni się do miłego spędzania czasu wolnego. Będzie to jedyny ogólnodostępny plac zabaw na Górnym Przedmieściu, a posadowione stoliki i ławki pozwolą osobom starszym na odpoczynek i odprężenie. Młodzież będzie miała również miejsce na spotkania. Urządzenie terenu w ten właśnie sposób pozwoli również osobom aktywnie spędzającym czas (nordic walking, bieganie) na chwilę relaksu. W chwili obecnej brak jest ogólnodostępnego miejsca na zabawę i integrację dzieci, a także na spotkania młodzieży i osób starszych. Miejsce to wpisane jest w kalendarz takich imprez jak: majówka strażacka, festyny dla osób niepełnosprawnych, pikniki rodzinne, jednak nie zapewnia bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku. Właściwe jego zagospodarowanie napewno uświetni charakter rodzinnych spotkań.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na zadaniu skorzystają dzieci bawiące się na placu zabaw, młodzież, osoby dorosłe i starsze grające w gry na oddanych im do dyspozycji stolikach. Miejsca postojowe pozwolą osobom zmotoryzowanym zostawić samochód i udać się w strefę odpoczynku, czy też na uroczystość do Domu Ludowego np. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia Seniorów. Z zadania skorzystają zarówno lokalni jak i okoliczni mieszkańcy. Przygotowany teren pozwoli na bezpieczniejszą organizację festynów. Rocznie skorzysta z niego 1500 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne i dostosowawcze terenu wykonanie wjazdu20 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia od strony Bysinki, oraz części wschodniej, ogrodzenie terenu placu zabaw20 000 zł
3Posadzenie tui od strony ul. 3 Maja ok 80mb5 000 zł
4Zakup i montaż elementów placu zabaw (2 huśtawki, 2 kiwaki na sprężynach, zestaw ze zjeżdżalnią)23 000 zł
5Zakup i montaż podwójnego stolika do gry w szachy i chińczyka, do ping-ponga i piłkarzyków 24 000 zł
6Zakup i montaż 6 ławeczek, 2 koszy na śmieci, stojaka na rowery8 000 zł
7Zakup i montaż 3 lamp (doświetlenie terenu)8 000 zł
8Monitoring terenu5 000 zł
9Utwardzenie i wybetonowanie ciągu komunikacyjnego18 000 zł
10Usunięcie drewnianego słupa595 zł
Łącznie: 131 595 zł

Załączniki

szkic.pdf