zadanie nr 21

21. Siła w Głogoczowie - instalacja urządzeń siłowni zewnętrznych w 3 lokalizacjach w Głogoczowie blisko popularnych tras spacerowych


Lokalizacja

3 lokalizacje urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach gminnych wybrane w drodze partycypacji społecznej - decyzja mieszkańców -po wskazaniu przez gminę terenów/działek w różnych częściach Głogoczowa.

EDYCJA EKSPERTÓW: W świetle opinii ekspertów tereny nadające się pod inwestycję budowy siłowni plenerowych zaproponowano następujące działki 1065/1, 1065/2 (tereny szkoły), 809 (stare boisko), 1641, 1642, 1644, 1668 (nowe boisko Iskry Głogoczów i tereny przylegające do niego). Wskazane działki pod przepompownie stanowią własność Gminy, ale nie jest przy nich możliwa budowa siłowni plenerowych, gdyż zakupiony pod przepompownie teren jest ogrodzony i przekazany MZWiK.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na stworzeniu 3 miejsc (w rożnych dzielnicach) aktywności fizycznej, w których zostaną zainstalowane po 2 urządzenia z siłowni zewnętrznych, tak aby mogli z nich korzystać spacerujący ludzie.
Miejsca te (tereny gminne) zostaną wybrane w drodze partycypacji społecznej .

Opis zadania

Etap 1. Konsultacje społeczne w celu wybrania 3 lokalizacji w różnych dzielnicach Głogoczowa, ale na terenach gminnych.
Etap 2. Wybór urządzeń
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest taki wybór urządzeń, aby stanowisk do ćwiczeń było jak najwięcej.
W celu pracy nad rożnymi partiami ciała optymalnie jest aby zestawy różniły się między sobą, a na 1 zest. możliwe było ćwiczenie co najmniej 3 os.
Np. wahadło+biegacz+twister, wyciskanie siedzące + wycisk górny+ orbiterek, Wioślarz + Pylon + Prasa nożna
Etap 3. Montaż urządzeń

Istotną cechą zadania jest niejako wyjście do mieszkańców, odpowiedź na ich potrzeby i inwestycje blisko ludzi. Osoby starsze będą się krepowały skorzystać z dużej siłowni w centrum wsi a chętnie poćwiczą w trakcie spaceru np. z kijkami jako przerywnik.
Takie rozwiązanie jest też szczególnie istotne w Głogoczowie, gdzie przemieszczanie się pomiędzy rożnymi stronami Zakopianki i bielskiej jest niebezpieczne a odległości z poszczególnych dzielnic do centrum są znaczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W Głogoczowie  - poza boiskiem sportowym dedykowanym jedynie piłkarzom zrzeszonym w klubie - brak jest miejsc, gdzie mieszkańcy: młodzież, osoby w średnim wieku i starsi mogliby uprawiać aktywność sportową, poćwiczyć. Brak jest np. ścieżek rowerowych - a montaż urządzeń siłowni zew. jest dużo mniej skomplikowanym i kosztownym zadaniem niż np. budowa takiej ścieżki. Brak jest również na miejscu oferty aktywności sportowej dedykowanej osobom starszym.
Realizacja zadania wpłynie na:
- poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Myślenice – w tym w szczególności mieszkańców wsi Głogoczów w zakresie dostępu do aktywności fizycznej oraz profilaktyki prozdrowotnej
- upowszechnienie sportu oraz aktywizacji sportowej mieszkańców, w tym szczególnie osób starszych
- poprawę kondycji fizycznej oraz zwiększenie ilości czasu poświęconego na aktywne spędzanie czasu wolnego
- integrację społeczności lokalnej, zwiększenie poczucia przynależności do wspólnoty oraz promocję partycypacji społecznej.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzysta ok 3 tys mieszkańców Głogoczowa w każdym wieku, różnych grup zawodowych, każdej płci.
Szczególnie skorzystają osoby 50+ oraz mamy z małymi dziećmi.
Grupą docelową będzie także młodzież, która oczekuje takiej inwestycji w Głogoczowie. Młodzież niezrzeszona w klubie sportowym (piłka nożna) nie ma możliwości/miejsca do uprawiania aktywności fizycznej Na miejscu jedynie plac zabaw dla najmłodszych przy szkole, brak ogólnodostępnego boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż 3 x 3 urządzenia siłowni zewnętrznych (3 x 7 tys)21 000 zł
2Przygotowanie terenu 30 godz x 100 zł (prace koparki)3 000 zł
3Zakup i montaż tablic informacyjnych 3 x 200 zl600 zł
Łącznie: 24 600 zł