zadanie nr 22

22. Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem w Jaworniku.


Lokalizacja

Teren przy boisku Ludowego Klubu Sportowego "Jawor" w Jaworniku

Skrócony opis zadania

Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem, jako miejsce do imprez lokalnych dla mieszkańców Jawornika. W amfiteatrze będą organizowane imprezy przez szkołę podstawową, przedszkole, OSP, Stowarzyszenie "Róża", orkiestrę dętą, klub sportowy "Jawor", chór i organizacje działające przy Parafii w Jaworniku.

Opis zadania

W centrum naszej wsi aktywnie działa klub sportowy "Jawor". Na terenie, którym dysponuje zbudowany jest ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Obok niego znajduje się miejsce, na którym można wybudować amfiteatr.
Poszczególne etapy projektu:
1. Wyznaczenie dokładnego miejsca budowy amfiteatru.
2. Zamówienie projektu budowy.
3. Budowa amfiteatru.
4. Uroczyste otwarcie obiektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budowa amfiteatru ożywi centrum wsi i da nowe możliwości rozwoju życia kulturalnego mieszkańców. Pozwoli na integrację społeczności lokalnej, umożliwi  "mieszkańcom wyjście z domu" i uatrakcyjni ich życie na wsi.
W jednym miejscu będzie znajdować się boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci i amfiteatr wraz miejscem dla widowni. W Jaworniku funkcjonuje wiele aktywnie działających organizacji, które nie mają zadaszonego miejsca do organizowania różnego rodzaju uroczystości (np. piknik szkolny, Biesiada Jawornicka, występy orkiestry dętej, chóru parafialnego itp.).
Będzie można planować inne imprezy, które za względu na brak amfiteatru nie były organizowane (np. koncerty).

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy wsi Jawornik:
- osoby dorosłe, młodzież i dzieci,
- kobiety i mężczyźni,
- wszystkie grupy zawodowe i społeczne.
W ciągu roku z obiektu skorzystają wszyscy mieszkańcy, tj. ok. 3 tys. osób.
Na budowę amfiteatru musi wyrazić zgodę właściciel terenu - Gmina Myślenice oraz dysponent terenu - Ludowy Klub Sportowy "Jawor".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Calkowity koszt przedsięwzięcia (projekt, materiał, sprzęt nagłaśniający, robocizna, inne)40 000 zł

Załączniki