zadanie nr 23

23. Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie


Opis zadania

- zakup obrzeży,
- przygotowanie terenu,
- położenie obrzeży wzdłuż istniejącej alejki wraz z wydłużeniem dojścia do krzyża.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Poprawa wyglądu estetycznego miejsca wiecznego spoczynku mieszkańców Borzęty. Bezpieczne poruszanie się po wygodnej suchej nawierzchni.

Opis lokalizacji

Cmentarz w Borzęcie

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy mieszkańcy Borzęty - ok.1630.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup obrzeży 300m x 12 zł3 600 zł
2Przygotowanie ipołożenie obrzeży -300mx23 zł.6 900 zł