zadanie nr 25

25. Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakladu rehabilitacji


Lokalizacja

Zaplecze Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni Trzemeśnia 218

Skrócony opis zadania

Dokończenie budowanego parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Trzemeśni 218
Odwodnienie terenu
Przygotowanie miejsca krótkiego pobytu dla pacjentów zakładu rehabilitacji
Rewitalizacja zaplecza ośrodka zdrowia będącego w centrum wsi

Opis zadania

1 Wykonanie połączenia w z instalacją istniejącą odwodnienia obiektu
2 Utwardzenie terenu kruszywem
3.Ułożenie kostki krawężników i korytek odpływowych do kanalizacji burzowej.................................................................................................
4 Zamontowanie ławki spoczynkowej

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ośrodek Zdrowia w Trzemeśni jest w centrum wsi Powinien być ozdoba wsi, pokazywać jak mieszkańcy dbają o swoja miejscowość.
Brakuje miejsc parkingowych dla pacjentów z dysfunkcja poruszania się Powinny znajdować się wewnątrz terenu blisko zakładu rehabilitacji
Tereny zielone są nieodwodnione i konieczne jest odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji burzowej, która jest częściowo wykonana

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Bez ograniczeń wiekowych, płci i miejsca zamieszkania Z ośrodka zdrowia korzystają wsie Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Bulina, Łęki
oraz wczasowicze około 5.5 tysiąca osób.
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w pełni popiera inicjatywę i aktywnie włączy się w realizację zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kostka brukowa, krawężniki, korytka odwadniające kanalizacja odpływowa wód opadowych, ławka spoczynkowa25 000 zł
2Robocizna maszyny10 000 zł
3200 m/2 całość
Łącznie: 35 000 zł