zadanie nr 27

27. Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty


Lokalizacja

Teren wokół ZPO lub OSP w Borzęcie. Również na boisku klubu sportowego "Sokół Borzęta".

Skrócony opis zadania

Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty

Opis zadania

- Wypożyczenie sceny oraz nagłośnienia,
- promocja,
- wynajęcie zespołu muzycznego,
-wypożyczenie basenów, zjeżdżalni dla dzieci

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Silna potrzeba integracji mieszkańców. propagowanie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Uzyskanie celu poprzez zabawę, kulturę spotkania integracyjne.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Rodziny z dziećmi, miłośnicy muzyki, tańca. Zadanie adresowane dla wszystkich mieszkańców Borzęty, a również dla sympatyków naszej miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wypożyczenie sceny oraz nagłośnienia3 000 zł
2 promocja,500 zł
3wynajęcie zespołu muzycznego,2 000 zł
4wypożyczenie basenów, zjeżdżalni dla dzieci3 000 zł
Łącznie: 8 500 zł