zadanie nr 27

27. Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty


Opis zadania

- Wypożyczenie sceny oraz nagłośnienia,
- promocja,
- wynajęcie zespołu muzycznego,
-wypożyczenie basenów, zjeżdżalni dla dzieci

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Silna potrzeba integracji mieszkańców. propagowanie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Uzyskanie celu poprzez zabawę, kulturę spotkania integracyjne.

Opis lokalizacji

Teren wokół ZPO lub OSP w Borzęcie. Również na boisku klubu sportowego "Sokół Borzęta".

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Rodziny z dziećmi, miłośnicy muzyki, tańca. Zadanie adresowane dla wszystkich mieszkańców Borzęty, a również dla sympatyków naszej miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wypożyczenie sceny oraz nagłośnienia3 000 zł
2 promocja,500 zł
3wynajęcie zespołu muzycznego,2 000 zł
4wypożyczenie basenów, zjeżdżalni dla dzieci3 000 zł
Łącznie: 8 500 zł