zadanie nr 30

30. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi –budowa altany


Lokalizacja

działka gminna nr.431

Skrócony opis zadania

Projekt przewiduje budowę altany na placu po starej szkole w centrum wsi Bysina. Altana ma być miejscem spotkań/integracji mieszkańców, a jednocześnie ozdobą centrum wsi, swojego rodzaju wizytówką całej miejscowości. Będzie mogła służyć także jako scena dla orkiestry podczas różnych wydarzeń.  

Opis zadania

1.Wykonanie fundamentów pod słupy altany
2.Wykonanie podbudowy pod kostkę brukowa, osadzenie obrzeży i wyłożenie kostki brukowej
3.Zakup i montaż altany wraz z ławkami o wymiarach 7m x 6m

Jest to plac ogólnodostępny z parkingiem dla samochodów. Zagospodarowanie tego placu uważamy za bardzo ważne, ponieważ jest to wizytówka wsi. Będzie to miejsce integracji społeczności wiejskiej. Wybrana lokalizacja jest miejscem spędzania wolnego czasu wszystkich grup wiekowych- matek z małymi dziećmi, starszych, młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budowa altany jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych organizacji oraz potrzebę zagospodarowania centrum wsi Bysina. Celem zadania jest stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań dla mieszkańców, a także sceny na występy np. orkiestry oraz poprawa estetyki centrum wsi. Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców oraz poprawę estetyki miejscowości.  

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszystkie grupy wiekowe. Osoby starsze w upalne dni, rodzice i opiekunowie dzieci podczas zabawy ich pociech na placu, młodzież w czasie spotkań z rówieśnikami. Będą to zarówno mieszkańcy, jak i zaproszeni na różne uroczystości goście. Ponadto, altana będzie mogła służyć orkiestrze jako scena w trakcie lokalnych wydarzeń. Liczebność osób korzystających z altany będzie z pewnością większa w okresie letnim . Szacujemy, że latem będzie to około 100 osób miesięcznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1podbudowa, zakup kostki i jej ułożenie5 000 zł
2koszt zakupu i montażu altany na wykonanym placu z kostki15 670 zł
Łącznie: 20 670 zł

Załączniki