zadanie nr 31

31. Zestaw piknikowo-dożynkowy


Lokalizacja

nie dotyczy

Skrócony opis zadania

Zestaw piknikowo-dożynkowy składać się będzie z namiotu imprezowego o wymiarach 6 x 12, kompletu 25 ławek i stołów piwnych oraz grilla gazowego, które pozwolą mieszkańcom wsi Bysina w dogodnych warunkach spędzić wolny czas np. podczas pikników dożynkowych i szkolnych.

Opis zadania

1.zakup namiotu o wymiarach 6 x 12
2.zakup zestawu stołów i ławek piwnych w ilości 25 kompletów 240 x 60 x 76
3.zakup grilla gazowego przenośnego moc 16,9 kW o wymiarach 116 x 145 x 62
4.opłacenie kosztów przesyłki
Zestaw będzie przechowywany u wnioskodawcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Problem: brak możliwości realizacji imprez plenerowych przy zmiennych warunkach pogodowych, konieczność pożyczania ławek i stołów  na imprezy wiejskie, brak zaplecza gospodarczego do przygotowywania posiłków. Cel: usprawnienie i poprawa warunków organizacji lokalnych wydarzeń. Kupno wyżej wymienionego sprzętu znacznie ułatwi i obniży dla lokalnej społeczności koszty organizacji różnego rodzaju imprez i uroczystości.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Bysiny oraz zaproszeni goście, którzy będą uczestniczyć w lokalnych uroczystościach i imprezach. Liczebność osób korzystających z zestawu piknikowo-dożynkowego będzie zależeć od charakteru imprezy.Zastaw będzie ogólnodostępny, przechowywany u sołtysa Bysiny P. Katarzyny Czepiel.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Namiot imprezowy 6 x 124 435 zł
2Zestaw ławek i stołów piwnych 240 x 60 x 7611 800 zł
3Grill gazowy 16.9 kW wym. 116 x 145 x 622 850 zł
4Koszty transportu1 580 zł
Łącznie: 20 665 zł

Załączniki