zadanie nr 33

33. Przystań Ratanica


Lokalizacja

Obszar obok Kaplicy w Droginii oraz tzw . Ratanicy  . Działka nr 65/2

Skrócony opis zadania

Projekt dotyczy terenu zieleni znajdującej się w okolicy Kaplicy w Droginii oraz terenu obok Zalewu Dobczyckiego . Obszar ten od wielu lat jest niewykorzystywany z Wielkim potencjałem dla społeczności ,której ciągle przybywa w tych obszarach. Projekt zakłada mini plac zabaw oraz miejsce odpoczynku .

Opis zadania

Projekt zakłada rewitalizacje ww. terenu oraz przygotowanie go do potrzeb rekreacyjnych Naszej Krainy Droginii. Obszar o którym mowa od wielu lat jest nieużytkiem z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności obecnej i napływającej w celach turystycznych . Przykładowe koszty potrzebne w Projekcie :
zakup ławek 4 szt. - 1000zł
zakup koszy na śmieci 2 szt.- 500 zł
mini Plac zabaw dla Dzieci - 3000 zł
latarnie Parkowe solarne 6 szt.- 9800 zł
koszty pracy - 4150

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane właśnie dlatego iż , w tej części Droginii o której mowa nie ma takiego miejsca spotkań ani wyznaczonego terenu gdzie szczególnie rodziny z dziećmi aktywnie mogą spędzać czas . Celem zagospodarowania niewielkiej części terenu obszarów odwiedzających przez społeczność jak i turystów przepięknego odcinka wokół zalewu Dobczyckiego jest integrowanie się oraz rozwój rekreacyjny . ,,Przystań Ratanica" pozytywnie wpłynie na dobre relacje miedzy społecznością i stworzy miejsce rozwoju pasji i zainteresowań między różnymi grupami społeczności będzie dążyć do jedności oraz dbałości o Nasz Kawałeczek Pięknej Gminy Myślenice .  Przyjazny punkt  mieszkańców  oraz turystów  .

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy Mieszkańcy Droginii , niezależnie od wieku czy grupy społecznej .Również osoby odwiedzające Nasze malownicze tereny .Miejsce przeznaczone do korzystania cało rocznie nie zależnie od pogody .  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup ławek 4 szt. 1 000 zł
2zakup koszy na śmieci 2 szt.500 zł
3mini Plac zabaw dla Dzieci 3 000 zł
4Latarnie Parkowe solarne 6 szt.9 800 zł
5Koszty pracy 4 150 zł
Łącznie: 18 450 zł