zadanie nr 36

36. Siłownia zewnętrzna


Lokalizacja

Teren za budynkiem Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego.

Skrócony opis zadania

Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego, gdzie planowana jest budowa boiska i placu zabaw dla dzieci.

Opis zadania

Po wyłonieniu wykonawcy inwestycji elementów siłowni zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, realizacja zadania na terenie wsi dotyczyć będzie jedynie dowozu i montażu elementów siłowni zewnętrznej wraz z instrukcją obsługi oraz regulaminem siłowni. W wyniku planowanej w tym roku budowy boiska i placu zabaw dla dzieci teren gminny za budynkiem Szkoły Podstawowej będzie odpowiednio przygotowany tj. wyrównany i utwardzony. W związku z tym montaż elementów siłowni zewnętrznej nie będzie generował dodatkowych działań i kosztów inwestycyjnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Bezpłatna i ogólnodostępna siłownia zewnętrzna służąca aktywizacji społeczno - kulturalnej zapewni aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Tego typu inwestycja stanowić będzie oznakę rozwoju wsi i dowód dbałości o poprawę jakości życia jej mieszkańców. Trening na elementach siłowni plenerowej doskonale wpływa na poprawę kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej, poprawia krążenie krwi i wspomaga odporność, a poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń, może również służyć rehabilitacji. Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń pozwali stworzyć profesjonalne i bezpieczne miejsce czynnego wypoczynku dla młodzieży, seniorów i rodziców z dziećmi. Siłownia mógłby składać się z urządzeń typu biegacz, wahadło, wioślarz, wyciąg itp. wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W skład siłowni wchodzić będą również regulamin siłowni i instrukcja obsługi urządzeń.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Siłownia zewnętrzna służyć będzie wszystkim mieszkańcom wsi, bez względu na wiek, płeć, zawód czy kondycję fizyczną. Teren, na którym mogłaby być zrealizowana inwestycja jest terenem gminnym, w bliskiej odległości szkoły. Szacunkowa liczba osób, która mogłaby korzystać z siłowni zewnętrznej to 70 - 80% mieszkańców wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup elementów siłowni zewnętrznej11 000 zł
2Dostawa i montaż1 500 zł
Łącznie: 12 500 zł