zadanie nr 38

38. Utworzenie szlaku kapliczkowego


Lokalizacja

1  Stojak:
- mapa szlaku kapliczkowego,
  Dz. nr 519-parking / kościoła.
2    Stojak:
- mapa szlaku kapliczkowego,
Dz. nr 691-parking /cmentarza
3  Stojak:
- mapa szlaku kapliczkowego,
Dz. nr 254,
pas drogowy –Przylesie ( 7m)
4  Stojak:
- mapa szlaku kapliczkowego,
Dz. nr 570/6,
oraz 568 pas drogowy drogi gminnej(6m).
5  Stojak:
- mapa szlaku kapliczkowego,
Dz. nr ¼ - pas drogowy drogi gminnej(sklep – Tyrol)
6  Stojak:
- mapa szlaku kapliczkowego,
Dz. nr 150 kopce – pas drogowy ( szer. 7m)

Skrócony opis zadania

Utworzenie szlaku kapliczkowego

Opis zadania

- wykonanie fundamentu,
-projekt mapy,
- wykonanie mapy z naniesionym szlakiem (folia w ramce metalowej),
- wykonanie kierunkowskazów,
- wykonanie kutych stojaków,
-montaż
Zakłada się wykonanie 6 sztuk stojaków oraz 6 sztuk kierunkowskazów wykonanych w duchu artystycznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

. Zachęcam do „podróży” w celu poznania zabytków małej architektury oraz zanurzenia się w duchowej ich kontemplacji. Kapliczki wtopione w piękno naturalnego, wiejskiego krajobrazu dostarczają bogatych wrażeń nie tylko duchowych, ale również estetycznych, Połączenie walorów edukacyjnych mówiących o historii, kulturze tych terenów, pośrednio nawet zwyczajach z wartościami estetycznymi w postaci kompozycji architektoniczny. Dążeniem jest ukazanie pereł architektury środowiskowej wkomponowanej w rodzimy krajobraz oraz ich wartości dla rozwoju religijnego, kulturalnego miejscowej ludności.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mieszkańcy, turyści - adresowane dla wielbicieli przydrożnej małej architektury sakralnej wraz całym bogactwem ikonograficznym ujawniającym się w przedstawieniach chrystologicznych, mariologicznych, hagiograficznych. produkt promuje miejscowość - zachęta dla turystów szukających wrażeń estetycznych, krajobrazowych, duchowych. Propozycja  edukacyjna dla młodzieży w poznawaniu kultury, naszego dziedzictwa narodowego, historii regionu, historii kościoła.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie fundamentu x 6sztuk900 zł
2projekt mapy x 6sztuk900 zł
3wykonanie mapy z naniesionym szlakiem (folia w ramce metalowej) x 6sztuk3 000 zł
4wykonanie kierunkowskazów x 6sztuk900 zł
5 wykonanie kutych stojaków x 6sztuk1 200 zł
6montaż x 12 sztuk(6 map + 6 kierunkowskazów) na 6 stojakach600 zł
Łącznie: 7 500 zł