zadanie nr 40

40. Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku.


Opis zadania

Wykonanie alejki z kostki brukowej na starej części nowego cmentarza w Jaworniku. Roboty budowlane budowlane będą poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Przewidywana powierzchnia bruku- ok.230 m2
Roboty budowlane obejmują;
1. Wykorytowanie,
2. wykonanie podbudowy,
3. montaż obrzeży,
4. ułożenie kostki,
5. wyznaczenie miejsca i ustawienie krzyża cmentarnego

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to od wielu lat jest podnoszone przez mieszkańców Jawornika, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu. Realizacja tego zadania zniweluje utrudnienia, zwłaszcza w okresie jesiennym, odwiedzania bliskich zmarłych. Będzie też pewną sprawiedliwością społeczną w stosunku do tych mieszkańców, którzy swoich bliskich mają pochowanych na cmentarzu przy drodze sułkowickiej, gdzie kilka lat temu została położona kostka.

Opis lokalizacji

działka w Jaworniku nr 1783 (stara część) nowego cmentarza

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Wykonanie tego zadania może dotyczyć każdego mieszkańca Jawornika. Jawornik liczy ponad 3000 mieszkańców. Do tej liczby należy doliczyć odwiedzających groby zmarłych, którzy nie mieszkają w Jaworniku. Zadanie to będzie służyć mieszkańcom przez kilkadziesiąt lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1materiał22 200 zł
2robocizna i sprzęt14 800 zł
3dokumentacja, inne3 000 zł
Łącznie: 40 000 zł