zadanie nr 40

40. Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku.


Lokalizacja

działka w Jaworniku nr 1783 (stara część) nowego cmentarza

Skrócony opis zadania

Wykonanie głównej  alejki z kostki brukowej  na starej części nowego  cmentarza w Jaworniku.  Prace budowlane będą poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji.

Opis zadania

Wykonanie alejki z kostki brukowej  na starej części nowego  cmentarza w Jaworniku. Roboty budowlane budowlane będą poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji.  Przewidywana powierzchnia bruku- ok.230 m2
Roboty budowlane obejmują;
1. Wykorytowanie,
2. wykonanie podbudowy,
3. montaż obrzeży,
4. ułożenie kostki,
5. wyznaczenie miejsca i ustawienie krzyża cmentarnego

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to od wielu lat jest podnoszone przez mieszkańców Jawornika, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu. Realizacja tego zadania  zniweluje utrudnienia, zwłaszcza w okresie jesiennym, odwiedzania bliskich zmarłych. Będzie też pewną sprawiedliwością społeczną w stosunku do tych mieszkańców, którzy swoich bliskich mają pochowanych na cmentarzu przy drodze sułkowickiej, gdzie kilka lat temu została położona kostka.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Wykonanie tego zadania może dotyczyć każdego mieszkańca Jawornika. Jawornik liczy ponad 3000 mieszkańców. Do tej liczby należy doliczyć odwiedzających groby zmarłych, którzy nie mieszkają w Jaworniku. Zadanie to będzie służyć mieszkańcom przez kilkadziesiąt lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1materiał22 200 zł
2robocizna i sprzęt14 800 zł
3dokumentacja, inne3 000 zł
Łącznie: 40 000 zł