zadanie nr 41

41. „Aktywne przejścia dla pieszych”. Zakup 2 zestawów znaków aktywnych LED i montaż na przejściach dla pieszych przez ulicę Kniaziewicza na skrzyżowaniach z ulicami Sikorskiego i Wybickiego.


Lokalizacja

Przejścia dla pieszych przez ulicę Kniaziewicza zlokalizowane przy skrzyżowaniach z ul. Sikorskiego i Wybickiego w Myślenicach.

Skrócony opis zadania

"Aktywne przejścia dla pieszych" - znaki bezpiecznego przejścia dla pieszych z wizualizacją LED typu „kroczący ludzik”, która uaktywnia się samodzielnie, ostrzegając kierowców gdy pieszy podejdzie do jezdni. Znajdą się one na najszerszej i bardzo ruchliwej ulicy w Myślenicach – ul. Kniaziewicza.

Opis zadania

Znaki bezpiecznego przejścia dla pieszych z wizualizacją LED typu „kroczący ludzik”, która uaktywnia się samodzielnie ostrzegając kierowców gdy pieszy podejdzie do jezdni znajdą się na najszerszej i bardzo ruchliwej ulicy w Myślenicach – ul. Kniaziewicza, na trasie o szczególnie dużym natężeniu ruchu samochodowego.
1. Zakup urządzeń:
- Zestaw Kroczący Ludzik (2 znaki) 600x600 II gen. + zestaw zasilania solarnego ZS-45P/21A (powiększona autonomia) – 2 szt.
- Słupek fi 76mm – 4 szt.
2. Montaż.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ww. przejścia są bardzo uczęszczane przez pieszych, znajdują się na trasie o bardzo dużym i nadal zwiększającym się natężeniu ruchu pojazdów. Kniaziewicza codziennie przejeżdżają setki pojazdów w tym BUS i PKS co utrudnia jej pokonywanie przez pieszych i wydłuża czas oczekiwania na bezpieczne przejście. Jesienią i zimą podczas niesprzyjającej aury kierowcy mają problemy z wcześniejszym dostrzeżeniem pasów. Przejścia komunikują centrum miasta z ul. Sikorskiego, Wybickiego i Dąbrowskiego. Szczególnie przejście przy ul. Sikorskiego jest niebezpieczne ze względu na duże nachylenie jezdni. Mieszkańcy od wielu lat postulują o lepsze oznakowanie przejść. Wyposażenie w nowoczesne oznakowanie aktywne zwiększy bezpieczeństwo pieszych i ułatwi kierowcom ich zauważenie. Pieszy zbliżający się do przejścia zostanie wykryty przez czujkę ruchu, co spowoduje uruchomienie wizualizacji LED na znakach po obu stronach jezdni. Montaż znaków ułatwi pokonywanie przejść i zmniejszy czas oczekiwania.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Między innymi mieszkańcy Sikorskiego, Wybickiego, Dąbrowskiego, Średniawskiego, Kniaziewicza oraz centrum miasta (rynek) bez ograniczeń wieku, płci, miejsca zamieszkania, grup zawodowych. W szczególności dzieci i młodzież uczęszczające do szkół, matki z dziećmi, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, osoby udające się do pracy, na przystanki BUS przy ul. 3-go maja, Osiedlu 1000-lecia, Jana Sobieskiego, do rynku, urzędów, banków, kościoła itp. Dziennie z przejść może skorzystać nawet 200-300 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zestaw aktywnego znaku D-6 z słupkami i montażem – komplet na 1 przejście.8 468,55 zł
2Zestaw aktywnego znaku D-6 z słupkami i montażem – komplet na 1 przejście.8 468,55 zł
Łącznie: 16 937,10 zł

Załączniki

oferta-znaki.pdf