zadanie nr 43

43. „Oświetlenie miejskich ulic”. Zakup lamp i brakujących słupów oświetlenia ulicznego i montaż na ulicy Sobieskiego - boczna


Lokalizacja

Ul. Sobieskiego: wzdłuż podjazdu do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i do skrzyżowania z ul. Fijałkowskiego.
Ul. Sienkiewicza: boczne odcinki przy granicy z msc. Polanka. Dz.Nr. 111 i 109/1 i 50, obr. 1.
Ul. Tarnówka: odcinek po stronie cmentarza żydowskiego, odcinek przeciwległy - wzdłuż DK7 (Zakopianka), odcinek pod kapliczkę pod górą Dalin.

Skrócony opis zadania

„Oświetlenie miejskich ulic”. Zakup lamp oświetlenia ulicznego i brakujących słupów oraz montaż na nieoświetlonych odcinkach ulicy Jana Sobieskiego w Myślenicach. Ulice na tych odcinkach wciąż nie posiadają żadnego oświetlenia miejskiego!

Opis zadania

1. Zakup lamp, brakujących słupów, projekty i uzgodnienia:
- ul.Sobieskiego: 3 lampy do instalacji na istniejących słupach zlokalizowanych przy ulicy wzdłuż podjazdu do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
- ul.Sobieskiego: 4 lampy oraz 4 słupy do montażu wzdłuż chodnika na odcinku: od zakrętu przy siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii do skrzyżowania z ul.Fijałkowskiego.
- ul.Sienkiewicza: 2 lampy do instalacji na istniejących słupach. Dz.Nr 111 obr. 1
- ul.Sienkiewicza: 2 lampy oraz 2 słupy do montażu. Dz.Nr 109/1 obr. 1
- ul.Sienkiewicza: 4 lampy oraz 4 słupy do montażu. Dz.Nr 50 obr. 1
- ul.Tarnówka: 3 lampy do instalacji na istniejących słupach na odcinku pod kapliczkę pod górą Dalin.
- ul.Tarnówka: 4 lampy do instalacji na istniejących słupach na odcinku po stronie cmentarza żydowskiego.
- ul.Tarnówka: 2 lampy do instalacji na istniejących słupach na odcinku równoległym do DK7 pomiędzy wyjazdami na DK7 od strony góry Dalin.
- projekty.
2. Montaż.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ww. odcinki ulic od lat nie posiadają żadnego oświetlenia, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się po zmroku, dotyczy to również nowej ulicy w ścisłym w centrum miasta. Na odcinkach ulic równoległych do DK7 (Zakopianka) dodatkowo ciągle przejeżdżające pojazdy, po zmroku oślepiają pieszych. Instalacja lamp oświetlenia ulicznego podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z oświetlenia skorzystają między innymi mieszkańcy ulic: Jana Sobieskiego, Sienkiewicza, Tarnówka, bez ograniczeń wieku, płci, miejsca zamieszkania, grup zawodowych. Kilkaset osób cało rocznie. W przypadku slupów energetycznych zlokalizowanych na obrzeżach terenów prywatnych, gdzie biegnie linia energetyczna gdy będzie taka konieczność to jest zgoda wszystkich właścicieli gruntów na instalacje oświetlenia miejskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 24 lamp + montaż48 000 zł
2Zakup 10 słupów do zawieszenia lamp + projekty, montaż50 000 zł
Łącznie: 98 000 zł